Nieuws

SPP

2,5 miljoen mensen willen of kunnen niet werken

Het aantal mensen dat niet wil of kan werken gedurende minimaal twaalf uur per week, is verder afgenomen. In het derde kwartaal van 2013 verkeerden 2,5 miljoen mensen in deze positie, 120 duizend minder dan een jaar eerder.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

1,2 miljoen personen wilden juist graag twaalf uur of meer werken. Een deel hiervan behoorde tot de werkloze beroepsbevolking, omdat zij actief naar werk zochten en op korte termijn beschikbaar waren.

Vergeleken met het derde kwartaal van 2012 zijn er nu vooral minder 55- tot 65-jarigen die niet willen of kunnen werken. Deze afname onder ouderen hangt samen met het feit dat de regelingen om eerder te stoppen met werken sinds 2006 zijn versoberd.
Sinds langere tijd is ook het aantal vrouwen dat vanwege zorg voor het huishouden niet wil of kan werken aan het dalen. Deze daling stagneerde vanaf het tweede kwartaal van 2011, maar had zich vanaf het tweede kwartaal van 2012 weer voortgezet.
Het aantal mensen dat geen werk van twaalf uur of meer wil omdat ze een opleiding volgen nam in 2010 en 2011 toe. Dit kwam doordat toen meer jongeren studie boven werk verkozen. Sinds het laatste kwartaal van 2012 neemt deze groep weer af.