Verdieping

4 stappen richting strategische personeelsplanning

De afdeling HR heeft lang niet altijd de juiste kennis in huis om een adequate strategische personeelsplanning te maken, meent Heleen Cocu-Wassink, Client Group Leader bij Hay Group. Haar vier tips om die kunde te verwerven.

Bedrijven denken flink na over hun personeelsplanning en noemen dat Strategic Workforce Planning (SWP). Veelal wordt de HR-afdeling gevraagd hier stappen in te ondernemen. Maar deze afdeling is volgens Cocu-Wassink lang niet altijd goed geëquipeerd om een profiel te maken van een personeelsbestand waarmee de organisatiedoelstellingen op de lange termijn te halen zijn. “Gevraagd om na te denken over SWP, wordt de gemiddelde P&O-afdeling ingezet voor het maken van een dashboard met de juiste cijfers. Het gaat veel over softwarepakketten en meetmethoden. De discussie over de strategie van de organisatie wordt vaak overgeslagen. Daarom lopen veel bedrijven de kans hun doel voorbij te schieten.’

Wat moeten HR-afdelingen doen om een goede strategische werkplaning te ontwikkelen?

1. Zorg ervoor dat je als HR-professional kunt meedenken over de strategie van je bedrijf. Alleen als je daarover als een volwaardige partner kunt meespreken, kun je nadenken over de personeelsplanning van de toekomst. Daarvoor is het belangrijk dat je de taal spreekt van de business. Een bedrijfskundige achtergrond, bijvoorbeeld een MBA, kan hierbij helpen.

2. Ga een partnership aan met de CFO en zorg ervoor dat je over loonkosten kunt spreken op een manier waarop hij spreekt over return on investments. HR wordt altijd gezien als kostenpost maar de afdeling moet de loonpost presenteren als een investering.

3. Stel vragen. Vraag het MT of de Raad van Bestuur naar hun ideëen over het verhogen van het rendement op de loonsom. Heb natuurlijk wel je visie paraat. Want je kunt de wedervraag verwachten.

4. Neem het initiatief. Vaak wordt de P&O-afdeling ingezet voor alleen operationele ondersteuning. Ga het gesprek aan met het lijnmanagement zodat je vooraf toegevoegde waarde kan leveren bij de totstandkoming van de strategie. Dit lijkt een open deur, maar je ziet dit nog te weinig in de praktijk gebeuren.

Lees een verhaal over SWP van Heleen Cocu-Wassink in Management Scope 10 2011 (http://managementscope.nl/opinie/strategische-personeelsplanning)