Verdieping

4 tips om juridische problemen met flexwerkers te voorkomen

Het op orde hebben van de administratie bij het inschakelen van vakantiekrachten wordt onderschat. Doen organisaties dit niet dan riskeren ze torenhoge tarieven van de Belastingdienst of zitten ze langer aan het personeel vast dan gewenst.

Wilma Frankema van Accon AVM: ‘Doordat het inhuren van een vakantiekracht tijdelijk is, kan het gebeuren dat de administratieve handelingen die daarbij horen in de snelheid over het hoofd worden gezien. De juridische consequenties daarvan kunnen echter ver reiken’. Accountantsorganisatie Accon AVM zet de belangrijkste zaken voor het inhuren van tijdelijk personeel op een rij.

1.     Uitzendbureau? Controleer het SNA-register
Voor het inhuren van tijdelijk personeel is een uitzendbureau een oplossing. Dat scheelt onnodig zoekwerk en administratieve afhandeling. Hoewel het uitzendbureau zorg moet dragen voor een correcte inhouding en afdracht van sociale premies, is de inlener (de ondernemer) hoofdelijk aansprakelijk. Uitzendbureaus moeten zich sinds 1 juli 2012 inschrijven bij de KvK. In het SNA-register is te controleren of dit het geval is.

2.     Gebruik een G-rekening
Een organisatie die personeel inhuurt kan de aansprakelijkheidsrisico’s fors beperken door het verschuldigde bedrag op een G-rekening van de uitzender te storten. Dit is een geblokkeerde rekening waarop de Belastingdienst het eerste pandrecht heeft.

3.     Identificatie personeel levert fikse besparing op
Als de inlener uitzendkrachten niet identificeert dan hanteert de Belastingdienst het anoniementarief. Dit tarief is fors hoger. Goede identificatie en vastlegging daarvan scheelt dus veel geld.

4.     Let op de contractvorm
Organisaties willen oproepkrachten alleen inzetten als er werk voor ze is. Daarvoor zijn twee soorten oproepcontracten. In de eerste variant is de werknemer verplicht om aan oproepen gehoor te geven. Alleen het eerste half jaar mag vrij een beroep op de oproepkracht gedaan worden, mits dit contractueel goed is vastgelegd. Voor de vakantieperiode een prima termijn.
Er bestaat ook een contractvorm waarin de oproepkracht vrij is gehoor te geven. Wanneer de oproepkracht daadwerkelijk aan de slag gaat wordt een tijdelijke arbeidsovereenkomst gesloten – per opdracht. Als deze opdrachten in drie maanden elkaar opvolgen geldt de vierde oproep als een vast contract. Let dus goed op het maken van de juiste afspraken én zorg er voor dat er een groot bestand aan oproepkrachten is.