Verdieping

4 tips voor job crafting

Medewerkers duurzaam inzetbaar houden? Dat kunnen ze ook zelf doen. Bijvoorbeeld door te gaan job craften. Vier tips hoe HR het ‘baanboetseren’ of ‘taakknutselen’ kan ondersteunen.

Met job craften krijgen medewerkers de vrijheid om kleine aanpassingen te doen aan hun eigen functietaken. Zo krijgen ze meer plezier in het werk en werken ze tegelijkertijd aan hun duurzame inzetbaarheid. Brigadier Karel de Groot leidde een pilot voor groepsgerichte job crafting bij het politiecorps Noordwest Brabant. Resultaat: meer dialoog op de werkvloer, meer autonomie voor werknemers en een beter contact tussen werknemers en leidinggevenden. De Groot geeft een aantal tips voor als u aan de slag wilt met job craften:

1. Stel een kader om het job craften
De Groot: ‘Er moeten een aantal voorwaarden worden gesteld waarbinnen medewerkers de ruimte krijgen om aan hun functietaken te kunnen sleutelen. Dat geeft voor zowel medewerkers als de leiding duidelijkheid waar ze aan toe zijn. Een voorwaarde is bijvoorbeeld dat er vertrouwen moet zijn vanuit de leiding in het personeel en dat zij hen de ruimte moet geeft om zelfstandig oplossingen te vinden voor knelpunten in het werk.’

2. Laat medewerkers vrijwillig meedoen
De Groot: ‘Deelname aan het job craften moet vrijwillig zijn, dat is een absolute must. Ze moeten zich tijdens het proces kwetsbaar op durven stellen  over knelpunten in het werk en de dialoog aangaan met collega’s en leidinggevenden. Gedwongen deelname roept dus alleen maar weerstand op. Daarbij krijgen medewerkers de kans om hun werk te veranderen en dat kunnen ze alleen zelf doen: dit is hun kans.’

3. Wees voorbereid op rebellie
De Groot: ‘Verwacht een bepaalde mate rebellie vanuit het personeel, een gezonde opstand. Medewerkers zullen kritisch naar hun eigen takenpakket kijken: waar krijgen ze energie van en welke taken leveren vooral stress op? Bij sommige taken zullen ze zich afvragen waarom ze die eigenlijk doen:i s het zinvol of zinloos dat ik dit doe?’

4. Sta open voor het personeel
De Groot: ‘Wil het job craften slagen, dan moet er een wederzijds vertrouwen zijn tussen het personeel en de leidinggevenden. Er moet een veilige omgeving zijn waarin medewerkers open kunnen zijn over tegen welke problemen ze op het werk aanlopen. En dat vraagt een andere vorm van leidinggeven: de leiding zal de dialoog aan moeten gaan en werknemers faciliteren bij het oplossen van een probleem, in plaats van ‘hun’ oplossing op te leggen. Kijk wat je voor elkaar kunt betekenen. Je bent er immers beiden bij gebaat als werknemers met plezier naar zijn werk gaat. ‘