Nieuws

Opleiden werknemers

Stel 4 vragen wanneer medewerkers om training vragen

Stel, een werknemer vraagt u een aanvullende training voor hem te betalen, waarbij hij stelt daarmee zijn baan beter te kunnen uitvoeren. Hij zegt deze echt nodig te hebben. Maar hoe weet u nu of de cursus daadwerkelijk bijdraagt aan uw bedrijf? En dat de werknemer niet eigenlijk vraagt om een training, waarmee hij makkelijker elders – buiten uw bedrijf – aan de slag kan?

HR-managers die met dergelijke beslissingen worden geconfronteerd kunnen het voorbeeld volgen van Peter DeVries, hoofd bedrijfsvoering bij Destiny Solutions. DeVries vraagt werknemers die met deze vraag bij hem komen een kort voorstel op papier te zetten, waarin ze de volgende vragen beantwoorden:

1       In hoeverre is deze training van invloed op je huidige baan/rol?
2       Maakt deze training deel uit van een groter leerdoel (bv een certificering of graad)?
3       Kun je beschrijven op welke manier je de waarde van het instituut dat de training/ cursus aanbiedt hebt onderzocht, waardoor je zeker weet dat de inhoud ervan zinvol en kosteneffectief is?
4       Zou je een samenvatting van de leerpunten die je uit de training hebt gehaald, willen overdragen aan je collega’s?

Praktische resultaten
Deze pragmatische aanpak zorgt ervoor dat de werknemer in kwestie niet zomaar om het even welke training volgt, maar alleen die training of cursus die werkelijk van waarde is voor hem en bijdraagt aan zijn loopbaan. En hopelijk dus ook aan het bedrijf. Volgens DeVries kennen cursussen die direct bijdragen aan het bedrijf, onafhankelijk van de trainingsvraag, twee praktische eindresultaten:

1. De training koppelt werkervaring aan best practices of formele methodologie. Hierdoor kan de werknemer hetgeen waaraan hij werkt matchen met dat wat hij zou moeten doen, gebaseerd op een nieuwe hoeveelheid kennis.
2. De werknemer kan bij zijn terugkeer bij het bedrijf een van de drie volgende resultaten laten zien:
a. Dit zijn de nieuwe vaardigheden die ik heb geleerd;
b. Ik heb onze werkwijze gevalideerd;
c. We moeten onze aanpak nodig wijzigen.

De antwoorden op deze drie vragen kunnen ongelofelijk waardevol zijn voor een organisatie, stelt DeVries.

Op de PW De Gids Vakbase leest u meer over welke trainingen nodig zijn voor medewerkers.

(Bron: Newsroom Dick Jones Communications)