Nieuws

Henny-van-Egmond

Het Nieuwe Werken in 2014

Hoe ziet Het Nieuwe Werken er uit in 2014. Henny van Egmond, partner bij Yolk BV stelt dat van betekenis zijn, steeds belangrijker’ wordt.

“Het Nieuwe Werken: er is geen onderwerp binnen HR dat zoveel discussies heeft losgemaakt en nog steeds losmaakt. Voor- en tegenstanders buitelen over elkaar heen. Over wat het is, of thuiswerken nu wel of niet goed is voor het bedrijf en of je nu wel of niet een iPad nodig hebt om het te kunnen doen. Ik vrees dat de discussie over dit soort details in 2014 zal doorgaan, maar er zal ook zeker een nieuwe dimensie aan worden toegevoegd. De grote vraag voor organisaties komend jaar en verder is: zijn wij nog wel relevant, hebben
we nog wel betekenis en voegen we werkelijk waarde toe?

Een simpel voorbeeld: Nederland kent inmiddels meer dan driehonderd energiecoöperaties. Dit zijn burgers en bedrijven die zelf energie opwekken, tegen lagere kosten en op een duurzame manier. Energiebedrijven worden steeds minder relevant, energie daarentegen wordt steeds relevanter. Door nieuwe technologie ontstaan voor mensen mogelijkheden om zaken meer dan nu zelf te regelen.

Lees meer op PW De Gids.