Nieuws

scenario strategie video recruitment selectie werving

5 trends in talentmanagement

De talentprogramma’s die u organiseert? Die sluiten niet aan bij de wensen van medewerkers. Zij hebben andere eisen als het gaan om ‘hun’ talent. Welke?

De goedbedoelde talentmanagementprogramma’s van werkgevers staan vaak haaks op de eisen en wensen van werknemers. Zo concludeert HR-adviesbureau Mercer in hun Global Talent Trends Study 2016. Voor het onderzoek werden 1730 HRM’ers ondervraagd en 4500 werknemers uit 17 landen ondervraagd.

Werkgevers moeten hun talent radicaal anders gaan managen, ontwikkelen en belonen, zo stelt Mercer, willen ze kunnen blijven groeien. Op de markt voor talent is namelijk sprake van een ‘kopersmarkt’: de toestroom van talent op de arbeidsmarkt neemt af, werknemers stellen hogere eisen aan nieuwe werkgevers en bedrijven weten beter hoe de ideale kandidaat eruit ziet. De belangrijkste aandachtspunten voor werkgevers, aldus werknemers, zijn een gebrek aan persoonlijke ontwikkeling, ouderwetse processen en ontevredenheid over de rol van hun manager.

Zelf zijn bedrijven er ook van overtuigd dat hun programma’s in talentmanagement anders moeten. 85 procent van de organisaties meent dat hun beleid grondig en dringend herzien moet worden. Maar daar zit een probleem. Het managen van de wijzigingen vergt ondersteuning van het management. Slechts 4 procent van de ondervraagden stelt echter dat HR wordt gezien als strategisch partner binnen hun organisatie. Uit een eerder onderzoek van clouddienstverlener Raet bleek al dat HR veelal de juiste kennis en informatie mist om talentmanagement goed uit te voeren. (Lees meer over dat onderzoek op PWdegids.nl)

Meer te kiezen dan ooit

Het onderzoek laat ook zien dat negen van de tien bedrijven verwacht dat de concurrentiestrijd om talent zal toenemen in 2016. Ruim een derde van de organisaties verwacht dat deze toename ook significant zal zijn (zie figuur 1). Hoewel 70 procent van de organisaties verwacht dat ze cruciale functies intern zullen vervullen, heeft 28 procent van de werknemers aangegeven binnen 12 maanden te willen vertrekken, ook al zijn ze tevreden met hun huidige functie.

‘Werkgevers zijn momenteel verwikkeld in een pittige concurrentiestrijd om talent. Tegelijkertijd blijft werkloosheid in veel landen hoog. Het probleem ontstijgt dus een gebrek aan talent,’ aldus Nathalie Jacquemain, Senior Consultant Learning and Development. ‘Het probleem is een gebrek aan het juíste talent, op het juiste moment en op de juiste plaats om te kunnen concurreren en bedrijfsresultaten zeker te stellen. Er is aanzienlijk meer vraag dan aanbod naar talent met analytisch vermogen, inspirerende leiderschapscapaciteit en een globale mindset.’

‘Werknemers hebben meer te kiezen dan ooit. Ze stellen nieuwe eisen aan werkgevers. Meer carrière-ondersteuning, bijvoorbeeld, flexibiliteit om hun eigen werk te managen en meer mogelijkheden om hun vaardigheden te ontplooien. HR professionals hebben de uitdaging om aantrekkelijke voorzieningen voor talenten te creëren en te voldoen aan de wensen van de werknemers.’

TIP: Hoe zet u talentmanagement in om de toekomstige personeelsbehoefte op te vullen? Bestel het boek Strategisch Talentmanagement van Boudewijn Overduin en Job Hoogendoorn. 

Trends in talentmanagement

Mercer ziet een nieuwe trend ontstaan in talentmanagement. In een wereldwijd concurrentieveld hangt het succes van een talentstrategie ervan af of het bedrijf in staat is om zowel mannen als vrouwen van verschillende leeftijden, culturen en achtergronden te blijven inspireren, betrekken en behouden. Het onderzoek laat dan ook zien dat gebruik maken van een steeds meer diverse pool arbeidskrachten de derde belangrijkste arbeidsmarktrend is die impact heeft op de bedrijfsvoering. Een grotere concurrentie op de arbeidsmarkt om talent binnen te halen en de schaarste van talent staan op de eerste en tweede plaats.

Maar er zit een verschil in de trend die werkgevers constateren en daadwerkelijke actie op dit punt. Het belang dat bedrijven hechten aan het ontwikkelen van een divers werknemersbestand vertaalt zich volgens het onderzoek nog niet in acties die zichtbaar zijn voor de werknemers. Hoewel 73 procent van de bedrijven werkt aan het ontwikkelen van diversiteit binnen managementteams, zegt maar 54 procent van de werknemers dat hun organisatie een effectief programma heeft ingezet om dit te bereiken.

Het verschil in eisen van werknemers en het aanbod van werkgevers geeft HR een hoop werk in handen, stelt Jacquemain van Mercer. ‘Werkgevers en werknemers denken anders over wat er nodig is. Om dat gat te dichten zijn er aanzienlijke veranderingen nodig bij HR-afdelingen. Ze hebben meer capaciteit nodig om talent te vinden, betere tools en managementvaardigheden om de zogenaamde carrièrepropositie – loopbaanpaden – te kunnen ontwikkelen. Ze moeten ook beter leren werken met personeel-analytics om hun talentmanagement gefundeerd door data uit te kunnen voeren.’

5 absolute do’s in talentmanagement

Om de werkplek van de toekomst op te bouwen, moeten werkgevers ervoor zorgen dat hun inspanningen om talent aan te trekken en te behouden, daadwerkelijk invloed hebben op het employer brand en de productiviteit van talent. Mercer identificeert vijf prioriteiten die organisaties daar dit jaar voor moeten oppakken, ongeacht in welke sector of plaats de organisatie zich bevindt.

  1. Maak een diversetalentenpool
  2. Omarm de nieuwe manier van werken
  3. Stel boeiendere carrièrepaden samen
  4. Maak talentprocessen eenvoudiger
  5. Herdefinieer de waarde van HR voor het bedrijf

TIP! Meer weten over talentmanagement ? Laat u bijpraten over de trends tijdens het Congres Talent & Performancemanagement op 11 oktober in Breukelen. Bekijk hier het programma