Nieuws

werktijden

6 op de 10 vrouwen: ouderschap nadelig voor carrière

58 procent van de kinderloze vrouwen verwacht dat het krijgen van kinderen slecht zal zijn voor hun loopbaan. Van de mannen is dat nog niet de helft daarvan: 24 procent. Mannen denken bovendien dat het ouderschap inderdaad meer invloed heeft op de carrière van vrouwen dan op dat van henzelf.

Dat komt naar voren uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS past dit bij de situatie op de arbeidsmarkt: vrouwen met kinderen werken minder uren dan mannen met kinderen en verdienen bij dezelfde leeftijd en opleiding bovendien minder per uur.

Hoogopgeleid en jong
Bijna de helft van de hoogopgeleiden verwacht hinder te ondervinden van het ouderschap op de arbeidsmarkt. Bij laagopgeleiden leeft die verwachting bij minder dan een kwart. Wel verwachten zij problemen bij het combineren van werk en ouderschap, terwijl hoogopgeleiden juist verwachten dat het combineren van werk en kind goed is af te stemmen.

Twintigers verwachten ook dat ouderschap nadelige gevolgen heeft voor hun loopbaan, dertigers juist weer minder. Dat kan te maken hebben met een gevorderde arbeidscarrière of omdat kinderen krijgen rond de dertig vaker voorkomt.

Op PW de Gids Vakbase leest u ook of een werkgever verplicht kan worden een vrouw een parttimebaan aan te bieden op het moment dat zij moeder wordt.