Verandermanagement

elastiek flexibel wendbaar agile werk

Zo krijgt u een agile cultuur

Een agile cultuur houdt de organisatie wendbaar. Maar hoe creëert u zoiets? Zes inspirerende tips van vakgenoten.

De organisatie is wendbaar wanneer u en uw medewerkers snel in kunnen spelen op bedreigingen en veranderingen. Zowel van buitenaf als van binnen. Maar zo’n omslag is net als iedere andere cultuurverandering niet een, twee, drie gemaakt.

Wat is er voor nodig om een agile cultuur tot stand te brengen? Dat vraagt Neil Emslie L&D-professional bij Thomson reuters zich af in de LinkedIn-discussiegroep Linked:HR. Uit de reacties komen mooie tips van vakgenoten naar voren.

Creëer een tweerichtingscultuur
Nummer één op de to-do lijst is wel om de top-downcultuur te veranderen in een van tweerichtingsverkeer, met speciale aandacht voor de communicatie. Zo stelt Werner Wingen, een Product Management Excecutive in de IT-sector, die onlangs bij een groot, klassiek bedrijf werkte dat agile werken invoerde. Wingen: ‘Dat betekent informatie en kennis omhoog en begeleiding naar beneden.’

‘Met klassieke organisaties die steeds meer de innovatieaanpak van Google en Facebook nastreven, zou ik zeggen: zorg dat de laagste afdelingen gehoord worden. Zorg dat je onderdeel bent van de dialoog. Dat is het belangrijkste om ervoor te zorgen dat agile niet alleen een papieren tijger wordt, maar er ook werkelijk een innovatieve cultuur ontstaat.’

En innoveren (>PW De Gids) betaalt zich dubbel en dwars terug: bedrijven die veel investeren in innovatie zien veel rooskleurigere winst- en omzetverwachtingen tegemoet dan bedrijven die dat niet doen, bleek eerder uit onderzoek van Berenschot.

Zorg een open communicatieplatform
Elke ervaren professional is ‘agile genoeg’ om te weten dat een paar zaken onontbeerlijk zijn om een wenbare organisatie tot stand te brengen: naadloze communicatie, een focus op innovatie, een ambitie om samen te werken en dat ook te faciliteren. Zo stelt Dipankar Banerjee, HR-strateeg bij verschillende IT-organisaties. ‘Maar begin bij het begin: zorg dat er een organisatiebreed platform is dat voor iedereen toegankelijk is zodat verandering in de omgeving vroeg kan opgemerkt.’

Stop met functiespecialisatie
Transparantie en teamwork zijn onmisbaar voor een agile cultuur, voegt Sandra Ahnkron-Sundberg, Talentmanager bij het Zweedse Citerus AB daar aan toe. Maar dat vergt het herzien of zelfs opheffen van functiespecialisatie, stelt ze. ‘Agile werkt niet goed wanneer medewerkers voornamelijk individueel werken of in groepen met dezelfde expertise. Dan blijven mensen in dezelfde patronen hangen.’

In dit licht begon ING deze zomer ook met het invoeren van ‘squads’. Lees meer in de artikelen Agile Werken: ook ING is om en Agile werken: zo krijgt ING de medewerkers mee op PW De Gids.

Durf jezelf overbodig te maken
Een van de belangrijkste factoren in een agile cultuur is dat men zichzelf overbodig kan maken, meent Partho Mukhopadhyay, Talent- en HR-consultant in India. ‘Elke senior manager zou zich moeten opstellen al een mentor in plaats van een controleur. Dat geeft het management team de mogelijkheid om te kijken wat hun voorgangers al hebben gezien en geleerd.’

Neem afscheid van droge stokken
Gary Sheard, zelfstandig managementconsultant uit Groot-Brittannië, gaat nog een stap verder in deze overbodigheid. Hij stelt dat HR moet testen of medewerkers genoeg wendbaar zijn om mee te kunnen. De medewerkers die dat kunnen, moeten worden ontwikkeld door ze in hun kunnen te stretchen. Van de mensen die dat niet kunnen, moet afscheid worden genomen. Sheard: ‘Een droge stok kun je niet buigen.’

Hij noemt een voorbeeld van een van zijn vorige werkgevers, een technologische bedrijf in de gezondheidszorg: ‘Toen we de Bionic Hand ontwikkelden, hebben we het oude designteam opzij moeten zetten en een nieuw team samen moeten stellen. Nu hebben duizenden geamputeerden een Bionic Hand. Dat zou niet gebeurd zijn als we het team niet hadden veranderd.’

Stel een WIP-lijst op
Jonathan Page, HR-consultant bij het Canadese softwarebedrijf Careerleaf, zet het vraagstuk in de context van SCRUM. Dat is de managementmethode die veel in de softwarebranche wordt gebruikt en die gericht is op het verhogen van de effectiviteit van het team en inzicht geeft in de ROI (Return On Investment) van een project.

‘Een sleutelfactor van agile werken die vaak over het hoofd wordt gezien is de organisatiesleur die gecreëerd en in stand gehouden wordt door langlopende projecten: work in progress, ‘WIP’. Een mooi mini-project is om een WIP-lijst op te stellen en met het team te bepalen welke projecten jullie afmaken en welke er afgebroken worden als het eigenlijk te veel waardevolle tijd en energie vraagt.’