Nieuws

e-learning leren ontwikkeling cursus laptop

7 belangrijke trends in e-learning

Een ding is zeker: digitaal leren is altijd in ontwikkeling. Met deze trends in e-learning en gamification moet u rekening houden in L&D.

Online leren is de afgelopen jaren bijzonder hard gegroeid: ondertussen biedt een op de twee organisaties in Europa hun mensen al een of andere vorm van e-learning aan. En e-learning wordt naar verwachting alleen nog maar groter, want Amerikaanse cijfers laten zien dat de wereldwijde markt tussen 2014 en 2020 zal verdubbelen. Om uw medewerkers dus de juiste vorm van digitaal leren en ontwikkelen aan te bieden, dient u op de hoogte te zijn van de trends in online leren en gamification. We noemen er zeven.

 

Opkomst van data-gedreven leermethoden
Middels het analyseren van data kunnen leerprogramma’s worden verbeterd. Met het gebruik vanlearning analytics spelen daarbij ook vraagstukken over privacy vaker een rol.

Faciliteren van de dialoog
Het zelfgestuurd individueel leren zal de komende jaren voor een groot deel verschuiven naar sociale netwerken. Daarbij staat vooral het faciliteren van de onderlinge dialoog tussen de deelnemers voorop.

Lees ook: Social learning: hoe ver bent u?

Populariteit van MOOCs groeit
De zogenoemde Massive Open Online Courses (MOOCs), vrij toegankelijke online cursussen, trekken veel deelnemers. Ook steeds vaker binnen bedrijven, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschap of verandermanagement. Zij kunnen ook zelf in een lesprogramma investeren, zowel voor medewerkers als voor klanten.

Personalisatie van inhoud en leermethoden
Steeds meer leersystemen kunnen via een voorkennistoets beoordelen wat een deelnemer inmiddels weet en kan maar ook hoe hij of zij leert. Zo kunnen extra leerstof of aanvullende opdrachten worden aangeboden of zelfs een andere studiewijze. Dit bevordert de motivatie van deelnemers en maakt leren efficiënter.

Gamification maakt leren aantrekkelijker
Veel toonaangevende elektronische leeromgevingen passen gamification toe. Capgemini Consulting
duidde gamification (> Over eHRM) in 2013 tot een ‘megatrend’. Twee jaar later, in 2016, zal deze markt al zo’n $2,8 miljard waard zal zijn, ofwel ruim 10 keer zoveel als in 2012.

Toenemend gebruik van mobiel internet
Niet voor niets is de inzet van e-learning via tablets ook een belangrijke trend. Tablets zijn handiger dan notebooks vanwege draagbaarheid, gebruiksgemak, en het touch-screen. Leerapplicaties zullen steeds vaker voor deze apparaten worden ontwikkeld.

Grens tussen leren en werken vervaagt
Door deze ontwikkelingen zal online leren meer en meer in dienst komen te staan van de gebruiker. Onderzoeksbureau NIDAP spreekt zelfs van een stille revolutie. Professionals willen zoveel mogelijk leren op momenten en plaatsen die hun het beste uitkomen. Digitalisering leidt tot kleine, kortstondige en toegespitste leermomenten.

TIP: Lees meer over e-learning in de gratis whitepaper Trends in e-learning en gamification in 2015