Verdieping

jongere generatie Y young professional stagiair

Jong talent: de vijver droogt op

De strijd om talent is momenteel groot. Maar het aanbod afgestudeerden wordt steeds kleiner. Werkgevers maken zich zorgen.

De arbeidsmarkt heeft de komende tijd nieuwe aanwas nodig. Een groeiend aantal studenten aan hogescholen en universiteiten zou een tekort aan hoger opgeleid personeel kunnen voorkomen. Maar die instroom is er niet, constateert Stephan Renken, directeur van arbeidsbemiddelaar Robert Half. Werkgevers worden zenuwachtig.

Minder jong talent op de markt?

Sinds de basisbeurs in 2015 is omgezet in een leenstelsel, kregen universiteiten en hogescholen 7 procent minder aanmeldingen. En dat zorgt voor een toenemende strijd om talent op de arbeidsmarkt. Een tekort aan talent kan een bedreiging zijn voor de internationale positie van Nederland als kennisland.

Als de eerste berichten over de effecten van het afschaffen van de basisbeurs verder doorzetten, voorzie ik een alleen maar hevigere war for talent waarin bedrijven allen strijden om de schaarse toptalenten aan zich te binden.

Studenten studeren minder snel door

Studenten kunnen voortaan alleen een lening aangaan om hun studie te bekostigen. De vrees van studentenorganisaties over de effecten van de afschaffing, lijkt werkelijkheid te worden. Uit cijfers in opdracht van het ministerie van OCW blijkt namelijk dat sinds de invoering van het leenstelsel de instroom bij de universiteiten is gedaald met 5 procent en bij hogescholen met 8 procent.

Ook kiezen studenten er minder snel voor om door te studeren; er is met name sprake van een terugloop van het aantal leerlingen dat na de mbo-opleiding nog een hbo-opleiding gaat doen.

Zorgen om verlies van topwerknemers

Die war for talent is al volop gaande. CBS-cijfers laten zien dat het aantal vacatures stijgt, terwijl de werkloosheid afneemt. Ook op de markt voor financiële professionals is schaarste en strijden bedrijven om toptalenten, zo bleek uit onderzoek van Robert Half onder Nederlandse CFO’s en financieel directeuren.

Bijna driekwart van de ondervraagden maakt zich zorgen over het verlies van topwerknemers aan andere werkgevers in het aankomende jaar. Bij Nederlandse bedrijven begint er enige onrust te ontstaan over de toekomst.

Nederlandse kenniseconomie op losse schroeven

Jonge talenten zijn populair, bijvoorbeeld omdat zij voor vernieuwing kunnen zorgen in bedrijven. Als in de komende jaren daadwerkelijk blijkt dat minder jongeren kiezen om (door) te studeren, kan dat een bedreiging zijn voor de Nederlandse kenniseconomie, waar we internationaal om geroemd worden.

Lees ook: War for talent is mild in Nederland

Jong talent wil flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden

Bedrijven moeten zorgen dat ze goed voorbereid zijn op de toekomst door op tijd te investeren in jonge talenten. Bijvoorbeeld door meer functies voor starters aan te bieden. Het is daarom belangrijk voor bedrijven tijdig in kaart te brengen voor welke functies werknemers nodig zijn.

Tijdens het recruitmentproces is het zaak goed in te spelen op de behoeften en wensen van talenten. Dit gaat verder dan het aanbieden van een goed salaris en bonusbeleid: secundaire voorwaarden groeien in populariteit. Zo zijn opleidingsmogelijkheden, een goede werk/privé-balans en voordelen als extra vrije dagen en flexibele werktijden steeds vaker onderdeel van het beloningspakket.

Uitermate belangrijk voor de jonge generatie werknemers is dat zij voldoende worden uitgedaagd in hun rol en genoeg kansen zien om te groeien binnen de afdeling of binnen het bedrijf. Als bedrijf moet je hier dus goed op in spelen om talenten aan je te binden en te behouden voor je bedrijf.

Lees ook: Zo betrek je generatie Y in de strategische personeelsplanning

Nerveus?

De pas geslaagde eindexamenkandidaten zijn niet de enige die nerveus zijn om hun toekomst. Ook bedrijven en organisatie houden hun vervolgstappen belangstellend in de gaten. Bedrijven staan te springen om met hun talent hun teams te versterken ter voorbereiding op de toekomst.

Over de auteur: Stephan Renken is directeur Robert Half Nederland.