Uncategorized

daling faillissement afname

Afspiegelingsbeginsel drijft werkgevers tot faillissement

Ondernemers die in zwaar weer verkeren gaan soms nog liever failliet dan dat zij door het afspiegelingsbeginsel verder moeten met slecht personeel.

Dat meldt dagblad Metro.

Het afspiegelingsbeginsel zorgt ervoor dat bij reorganisaties in de verschillende leeftijdscategorieën de werknemers met het kortste dienstverband de laan uit worden gestuurd. Werkgevers willen echter zelf mogen kiezen met wie zij verder gaan.

,,Werkgevers vinden het een te beknellende regel. Ze willen liever zelf bepalen wie ze in dienst houden”, zegt Ton Schoenmakers, hoofd afdeling Sociale Zaken van werkgeversorganisatie VNO-NCW. ,,Wij hebben daarom gepleit voor verruiming van de mogelijkheden en dat heeft ertoe geleid dat er uitzonderingen gemaakt mogen worden. Er zit nu dus wat rek in, maar wat ons betreft mag dat nog wel wat meer.”

Deze uitzondering houdt in dat werkgevers voor 10 procent mogen afwijken van het afspiegelingsbeginsel mits zij kunnen aantonen dat deze werknemers met kop en schouders boven hun collega’s uitsteken en essentieel zijn voor de continuïteit van het bedrijf. .

Roeland Hartman, partner en advocaat arbeidsrecht bij Legal experience Advocaten, noemt faillissement een paardenmiddel dat werkgevers inzetten om niet door te hoeven gaan met ongemotiveerd personeel wiens enigste verdienste is dat zij in hun leeftijdsgroep het langstzittend zijn. “Dat is voor de ondernemers dan het beste. Maar voor schuldeisers en de maatschappij natuurlijk niet. Een faillissement is kostbaar voor de belastingbetaler, omdat er aanspraak wordt gemaakt op sociale uitkeringen en crediteuren kunnen meestal fluiten naar hun geld.”