Uncategorized

Recruitment 3.0

Arbeidsmarkt vraagt om specialisten met brede ervaring

Als gevolg van de snelle maatschappelijke ontwikkelingen verwacht meer dan de helft van de werkgevers een stijgende vraag naar specialisten. Tegelijk vindt een meerderheid van de werkgevers het belangrijk dat werknemers multi-inzetbaar zijn en openstaan voor verandering. Dat vraagt van werknemers dat ze zich sterk ontwikkelen binnen één specifiek vakgebied, maar wel vanuit een multidisciplinaire visie.

Dit is een belangrijke uitkomst van het RED Report 2014, het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek van Tempo-Team onder 2500 Belgische, Duitse en Nederlandse werkgevers en werknemers waarin hen is gevraagd naar de belangrijkste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

“Vroeger was je specialist óf generalist. Maar dat is dus niet meer wat werkgevers zoeken,” stelt Aad van der Werf, manager Market Intelligence bij Tempo-Team. “De arbeidsmarkt verandert voortdurend en de digitale ontwikkelingen gaan razendsnel. Daarom moeten werknemers, naast hun specialistische kennis, een open blik houden voor wat er om hun heen gebeurt. Interactie met andere afdelingen binnen het bedrijf en oog voor externe veranderingen is essentieel om innovatief en bij de tijd te blijven”.

De juiste leeromgeving
Voor werkgevers ligt er een belangrijke taak om de juiste leeromgeving te creëren en specialisten de ruimte te bieden hun blikveld breed te houden. Dit vraagt om een andere organisatie van opleiden en kennis delen bij de bedrijven. Werknemers moeten gestimuleerd worden om mee te draaien bij projecten van andere afdelingen, zodat ze zich niet alleen op eigen werkzaamheden focussen. “En men hoeft niet te wachten totdat de managers ze hiervoor uitnodigt,” zegt Van der Werf. “De moderne werknemer heeft namelijk ook een eigen verantwoordelijk om deze kennisverrijking en brede oriëntatie op te zoeken.”

Ander onderwijs
Deze trend op de arbeidsmarkt vraagt tegelijkertijd om een andere manier van scholing. De werkgevers geven aan dat het onderwijs veel meer afgestemd moet zijn op de snelle veranderingen in de praktijk. Naast het doceren van specialistische kennis is het minstens zo belangrijk dat studenten een multidisciplinaire blik hebben en snappen hoe en waar je de oplossingen vindt bij veranderende omstandigheden. Dit is een belangrijk gegeven voor een succesvolle arbeidsmarkt.

Op PW de Gids Vakbase leest u over de afdrachtvermindering voor werknemers die onderwijs volgen.