Uitstroom

Flexwerker

Asscher: flexibilisering is ‘gifpil’

De ideeën over de arbeidsmarkt van econome Barbara Baarsma, vormen ‘een gifpil voor de middenklasse’. Dat stelt minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een reactie op het interview van Baarsma in De Telegraaf.

Hierin stelt de Rabobank-econome dat falend arbeidsmarktbeleid van Asscher populisme heeft gevoed.

Schaf vast contract af

Baarsma pleit ervoor om het vaste contract af te schaffen en daarvoor in de plaats vijfjaars-contracten te introduceren. ‘Dan heeft de werknemer vanaf dag één een prikkel om aan te blijven tonen dat die genoeg toegevoegde waarde heeft,’ zo stelde ze. ‘En de werkgever zal zijn stinkende best doen om goede werknemers te behouden.’

Volgens Asscher slaat Baarsma ‘totaal, maar dan ook totaal de plank mis’. Hij vindt dat populisme juist in de hand wordt gewerkt ‘doordat mensen telkens wordt voorgehouden dat globalisering en flexibilisering een natuurverschijnsel zijn’, terwijl het in zijn ogen een politieke keuze is of je vindt dat de arbeidsmarkt flexibeler moet worden.

Mensen in dienst nemen

In zijn reactie verwijst de minister naar e-mails die hij krijgt van docenten of verplegers die telkens opnieuw op tijdelijke contracten worden gezet. ‘Dát leidt tot onvrede en populisme. Werknemers die zich loyaal tonen en goed werk leveren, worden ingeruild voor goedkopere oplossingen.’

Wel ziet Asscher nog ruimte voor verbetering. Zo wil hij dat een volgend kabinet werkgevers helpt om mensen in dienst te nemen en dat de kostenverschillen tussen een dienstverband en zzp’ers kleiner worden.

De flexibilisering houdt de gemoederen goed bezig. Meer lezen? Lees ook: ‘Is flexwerken wel de heilige graal?’