Nieuws

UItzendkrachten

Behoefte aan goede flexibiliteit in de arbeidsmarkt neemt toe

“Flexibiliteit versterkt de arbeidsmarkt.” Dat zegt Jurriën Koops, de nieuwe  directeur van ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen).

Volgens Koops neemt de behoefte aan goede flexibiliteit in de arbeidsmarkt toe en beperkt deze zich niet alleen tot het uitzenden. “Ook andere vormen van flexibele arbeid winnen steeds meer terrein. De ABU wil die verbreding volgen en de belangen van andere flexvormen behartigen, zolang deze goed georganiseerd zijn, zoals het uitzenden.”

Koops volgt als directeur Aart van der Gaag op.