Arbeidsmarktanalyse

Beroepsbevolking krimpt na 2015

De Nederlandse beroepsbevolking zal na 2015 afnemen als gevolg van de vergrijzing. Dat concludeert UWV Werkbedrijf in een rapport.

Door de krimp zullen minder mensen beschikbaar zijn voor werk, terwijl werkgevers steeds hogere eisen stellen aan werknemers. UWV Werkbedrijf verwacht dan ook een grote krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast dreigen bedrijven door de vergrijzing veel kennis en ervaring kwijt te raken, zo meldt nu.nl

De vergrijzing is het sterkst in Limburg, West-Brabant en Groningen. Alleen Flevoland lijkt er minder last van te krijgen. Vooral de overheid en het onderwijs kampen met vergrijzing. Meer dan de helft van de werknemers in deze sectoren is 45 jaar of ouder. Ook in de zorgsector zijn werknemers relatief oud. Handel en horeca hebben over het algemeen jongere werknemers.

Het UWV adviseert bedrijfsleven, overheid en onderwijs de handen ineen te slaan om het probleem aan te pakken. Gedacht wordt aan het bijscholen van personeel en het in dienst nemen van groepen die nu nauwelijks ingezet worden, zoals gedeeltelijk arbeidsongeschikten.