Doorstroom

Cirkel van Invloed, Stephen Covey

Bied uw medewerkers meer plezier in hun werk: 7 tips

Ze ogen moe, zijn niet vooruit te branden en lijken steeds minder geconcentreerd bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Een dergelijk gebrek aan motivatie herkent u weliswaar, maar hoe voorkomt u dat dit úw medewerkers overkomt? En erger nog: dat ze hierdoor gaan verzuimen?

Demotivatie heeft drie oorzaken: gebrek aan uitdaging, gebrek aan vrijheid en gebrek aan betrokkenheid. Herkent u (een van) deze zaken, dan kunt u ze wellicht ook voorkomen. Regeren is immers vooruitzien.

Op PW de Gids leest u ook alles over de effecten en kosten van verzuim.

Gebrek aan uitdaging
Mensen vinden te moeilijk of juist veel te makkelijk werk niet leuk. Dit is een universeel verschijnsel. Iedereen wil goed zijn in zijn werk, competent zijn, veel weten van zijn vak, goed werk opleveren, steeds beter worden. Als je niet goed genoeg wordt ingewerkt of opgeleid, gaat het na een tijdje vervelend voelen. Ook kan dit gevoel ontstaan als de voorwaarden waaronder werknemers hun werk moeten ervoor zorgen dat ze het niet goed kunt doen. Dit is bijvoorbeeld het geval als ze te weinig tijd krijgen om het adequaat uit te kunnen voeren.
Andersom geeft net zo goed problemen: als het werk te eenvoudig is voor degene die het doet. Die ervaart dan een gebrek aan uitdaging en heeft het gevoel dat zijn talenten onbenut blijven.

Gebrek aan vrijheid
Gebrek aan vrijheid, ruimte, autonomie, regelmogelijkheden, het komt allemaal op hetzelfde neer. En waar het om gaat is dat werknemers ruimte krijgen om eigen keuzes te maken en hun eigen gedrag te kunnen bepalen. Worden ze te veel ingesnoerd, of krijgen ze althans dat gevoel, dan raken ze gedemotiveerd.

Gebrek aan betrokkenheid
Betrokkenheid bestaat uit inhoudelijke vakinteresse en interesse in collega’s. Iedereen heeft behoefte aan gezelligheid, wederzijds respect en saamhorigheid. Natuurlijk, werknemers kunnen dit ook in hun privétijd opzoeken, maar we zijn te veel uren per week op het werk om die tijd zonder betrokkenheid door te komen. Werk zonder betrokkenheid demotiveert enorm.

Maar hoe zorgt u nu dat uw werknemers gemotiveerd blijven? 7 tips
1. Bepaal de oorzaak van demotivatie. Afhankelijk daarvan zijn andere oplossingen/ tips van toepassing.
2. Zorg dat werknemers training krijgen als het werk te moeilijk is. Bied ze training, opleiding en mentoring. U bent er immers bij gebaat dat ze hun werk goed doen. En dankzij de betere prestaties verdienen de opleidingskosten zich snel terug. Bovendien gaan werknemers weer met plezier naar het werk.
3. Kijk eens naar de arbeidsvoorwaarden die u biedt. Werknemers kunnen deze als belemmerend ervaren. Er is vaak een oplossing die u beiden winst oplevert. Heldere communicatie van het probleem is het halve werk.
4. Als werk geen uitdaging meer vormt, vraag de medewerker dan goed na te denken over wat hij kan en wil. Loopbaanbegeleiding biedt hier uitkomst. En ook doorstroom wil nog weleens de oplossing zijn: is er een mogelijkheid de medewerker te laten doorstromen naar en andere functie, of wellicht biedt bijscholing uitkomst?
5. Geef werknemers de ruimte die ze nodig hebben. Als ze deze niet zelf nemen, kunt u ze hierbij helpen. Gebruik hiervoor de Cirkel van invloed (zie afbeelding).
6. Betrokkenheid en gezelligheid ontstaan niet vanzelf, uit het niets, maar maak je met elkaar. Besteed hier zorg en aandacht aan. Als u het gevoel hebt dat iemand buiten de groep valt, benadruk dan dat geen enkele belemmering is om erbij te horen. Hoe diverser het gezelschap, hoe leuker het kan zijn. Aandacht voor anderen, komt automatisch terug. Toon interesse in uw medewerkers, dan gaan zij dit vanzelf ook naar u en naar andere collega’s doen.
7. Heeft u het idee dat het een medewerker misschien toch aan inhoudelijke betrokkenheid met het vak ontbreekt? Vraag hem dan zijn interesses en sterke punten te onderzoeken. En wellicht komt hij dan tot de conclusie beter iets anders te kunnen gaan doen. Binnen of buiten uw bedrijf.

Drs. Patricia de Wit MSc. is eigenaar en coach van Patricia de Wit Coaching