Nieuws

e-learning leren ontwikkeling cursus laptop

Budget voor e-learning groeit enorm

Een kwart van het opleidingsbudget van bedrijven gaat op aan e-learning. Dat aandeel groeit vlot.

Een steeds groter deel van het opleidingsbudget van grote en middelgrote organisaties gaat op aan e-learning. Momenteel wordt 24 procent van het budget hier aan uitgegeven, in 2012 was dat nog 9 procent. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Nidap onder 330 Nederlandse HR-managers.
Toch gaat het grootste deel (42 procent) van het opleidingsbudget van bedrijven nog steeds op aan open inschrijving opleidingen bij externe opleiders. Slechts 14 procent van de HR-professionals verwacht dat het budget hiervoor het komende jaar nog stijgt. Eveneens 14 procent verwacht hier juist een daling. Eén op de drie verwacht wel een verdere stijging van het budget voor e-learning en interne trainingen.
De top drie vraagstukken waarvoor opleidingen en trainingen op dit moment worden georganiseerd zijn management- en leiderschapsontwikkeling (74 procent), kwaliteitszorg en veiligheid (67 procent) en interne samenwerking (65 procent). Talentmanagement staat met 55 procent op nummer vier.

E-learning vooral voor kwaliteitszorg

E-learning wordt met name gebruikt door grote organisaties – meer dan 1000 werknemers. Het wordt het vaakst toegepast voor kwaliteitszorg- en veiligheidsvraagstukken (35 procent), verkoop of marketing (24 procent) en automatisering (20 procent). 16 procent zet e-learning in voor managementontwikkeling.
Guust-Jan Timmerman, Global Account Director bij CrossKnowledge, aanbieder van e-learning en blended learning, herkent deze trend: ‘Door de crisis is langere tijd bezuinigd op opleiding en ontwikkeling. Bedrijven willen nu weer meer investeren, onder andere om het opgelopen ‘achterstallig onderhoud’ te compenseren. Daarbij wordt in Nederland nog enigszins voorzichtig omgesprongen met budgetten. Dit spreekt in het voordeel van e-learning en blended learning.’ Internationaal gezien wordt er al veel meer uitgegeven aan e-learning. Timmerman verwacht dan ook dat we hiermee in Nederland aan de vooravond staan van de zich reeds aftekende groei. Eerdere Amerikaanse cijfers laten zien dat de markt voor e-learning tussen 2014 en 2020 zal verdubbelen.

TIP: Lees meer over e-learning op het platform Overehrm.nl

Zorg grootste afnemer van e-learning

Toch blijft het aantal bedrijven dat e-learning inzet met 53 procent ongeveer gelijk ten opzichte van voorgaande jaren. Alleen in de zorg neemt dit aantal toe: 76 procent maakt hier nu gebruik van e-learning versus 54 procent in 2012. Een mogelijke verklaring voor de toegenomen populariteit in de zorg is de veranderde wet- en regelgeving om de kwaliteit van zorgpersoneel te waarborgen. Opleidingsbudgetten in de sector staan hierdoor onder druk.

Top 5 meest gewilde leervormen

Uit eerder onderzoek van Nidap in samenwerking met opleidingenvergelijker Springest onder ruim 3000 werkenden blijkt dat vrijwel iedereen bij voorkeur nog steeds een deel van zijn opleiding klassikaal volgt. HR-managers geven dan ook net als werknemers aan dat klassikale lessen het populairst zijn. Coaching en werkplek leren volgen op plek twee en drie.

1. Klassikale lessen
2. Individuele begeleiding en coaching
3. Werkplek leren
4. Blended learning
5. E-learning only

TIP: Lees meer over e-learning in de gratis whitepaper Trends in e-learning en gamification in 2015