Stelling:
Een te grote flexibele schil gaat
ten koste van de continuïteit View
Personeelsplanning

Het aantal HR-managers dat niet aan strategische personeelsplanning doet is significant toegenomen, van respectievelijk 23 procent in 2015 naar 32 procent nu. Dit terwijl strategische personeelsplanning volgens HR-managers wel op nummer één staat als belangrijkste HR-prioriteit van het moment. 63 procent vindt strategische personeelsplanning zelfs een randvoorwaarde voor de uitvoering van talentmanagement. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder 565 HR-managers, 1.100 medewerkers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers.Langetermijnstrategie blijft uitOrganisaties benaderen strategische personeelsplanning steeds kortcyclischer. 50 procent zegt hierbij niet verder vooruit te kunnen kijken dan drie jaar. Slechts 3 procent kan een adequate personeelsplanning maken voor een termijn van vijf jaar. Hier zijn verschillende redenen voor. Zo vinden HR-managers dat het economisch klimaat (38%) en de veranderende wetgeving en stelselwijzigingen (36%) hen parten speelt om aan strategische personeelsplanning te doen. Daarnaast ziet ruim een kwart (27%) dat het uitvoeren van een strategische personeelsplanning lastiger uitvoerbaar is door een snel veranderende omgeving in combinatie met het streven naar wendbaarheid.John Cohrs, Portfoliomanager bij Raet: “Ondanks dat de strategische personeelsplanning zakt op de actielijst van HR, blijkt uit het onderzoek dat dit onderwerp nog steeds prioriteit heeft. Organisaties willen snel kunnen anticiperen op veranderingen en sturen daarom steeds kortcyclischer. Wel wordt er continu rekening gehouden met een aantal stippen op de horizon om koers te houden. Een strategische personeelsplanning zou één van die stippen moeten zijn. Om te overleven, te vernieuwen of te bezuinigen komt het nut van strategische personeelsplanning om de hoek kijken: doen we de goede dingen met de juiste mensen en bereiken we de bedrijfsdoelstellingen? Door de strategische personeelsplanning wordt er gekeken naar talentmanagement en kan er bijgedragen worden aan de realisatie van de bedrijfsstrategie.”Jaarlijks benchmarkonderzoekDe Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: www.raethrbenchmark.nl

pwdegidsbanen

Compleet overzicht van actuele HR vacatures

email_topslide

Gratis HR nieuwsbrieven, incl. over eHRM. Meld u aan.

nieuwsbrief

Iedere drie weken gratis vaknieuws.

Achtergrond Resultaten 31 t/m 45 van 101

De drie blunders in het personeelsdossier

19-06-2013 Zeker in tijden dat het financieel niet voor de wind gaat, is het noodzakelijk dat het ontslag van medewerkers niet nodeloos ingewikkeld of duur wordt. Maar werkgevers zijn vaak slecht voorbereid. De... >Lees verder

Werkgever heeft ambitieuze werker nu niets te bieden

10-06-2013 Bijna driekwart van de werkgevers erkent dat zij op korte termijn hun medewerkers niet de gelegenheid kunnen geven om hun ambities waar te maken. 74 procent van werkgevers verwacht dat werknemers op... >Lees verder

Willen mensen niet veranderen? Of kunnen ze het niet?

03-06-2013 Het idee dat iedereen alles kan leren is niet langer houdbaar.  We worden geboren met een genetische erfenis. Daarbij bepaalt het klimaat in de baarmoeder hoe de dingen bij ons zich voor de rest van... >Lees verder

Werkgevers begeleiden zelf werknemers naar nieuw werk

03-06-2013 Een proef waarbij groepen samenwerkende bedrijven werknemers herplaatsen die met ontslag bedreigd worden, is succesvol. Van de 650 werknemers van wie de baan op de tocht stond, hebben er nu al meer... >Lees verder

75% bedrijven ziet Leven Lang Leren als middel loopbaanontwikkeling

03-06-2013 Leven Lang Leren gaat uit van de gedachte dat mensen zich hun hele leven blijven -en moeten - ontwikkelen; op de werkvloer, thuis en in de samenleving. Driekwart van de grotere bedrijven in Nederland... >Lees verder

Zeven handvatten voor het middenmanagement

03-06-2013 Het middenmanagement heeft de lastigste positie in een organisatie. Midenmanagers zitten altijd tussen twee vuren. Moeten trouw zijn aan de top én loyaal aan hun mensen. Worden verleid om aan te... >Lees verder

Peoplemanagement belangrijk voor prestaties en tevredenheid medewerkers

03-06-2013 Medewerkers die zich in hun werk beter ondersteund voelen, leveren meer inzet en dragen daarmee bij aan de prestaties van hun team en de organisatie. Investeren in ondersteuning van medewerkers... >Lees verder

‘Leidinggevenden’ effectiever dan ‘managers’ door verschil in mensbeeld

03-06-2013 Leidinggevenden sturen vanuit een ander beeld van werknemers dan managers. Alhoewel zij meestal dezelfde opdracht meekrijgen van de directie vullen zij deze in de praktijk verschillend in. Dit komt... >Lees verder

Leiden nieuwe stijl = converseren

03-06-2013 De traditionele directieve stijl van leidinggeven werkt niet meer in de moderne wereld. Wat komt ervoor in de plaats?Managen volgens de command-and-control-aanpak is steeds minder effectief,... >Lees verder

Eigendunk leidinggevenden veroorzaakt wrijving

03-06-2013 Niet alleen in de top van bedrijven, maar ook in lagere echelons overschatten leidinggevenden zichzelf. Dat leidt tot een verstoorde werkrelatie met medewerkers en conflicten op de werkvloer, wat... >Lees verder

‘Echte leiders zijn schaars’

03-06-2013 Het vinden van de opvolger van een echte leider binnen een organisatie is moeilijk. Aan welke eisen moet een goede leider voldoen, hoe lang kan een ceo blijven zitten en waarom speelt HR zo'n kleine... >Lees verder

Zakelijke blik is onvermijdelijk in P&O-opleiding

03-06-2013 De softe P&O'er die met een kopje thee en een luisterend oor klaar zit voor de werknemer is steeds meer een reliek uit het verleden. Ook op de P&O-opleidingen is de nieuwe zakelijkheid tot in elke... >Lees verder

Ruim helft werkgevers verwacht komende jaren groei

03-06-2013 Iets meer dan de helft van de werkgevers (56 procent) in Nederland verwacht dat de markt waarin zij actief zijn de komende twee jaar zal groeien. De prioriteiten van het management verschuiven... >Lees verder

Job Crafting, zelf banen boetseren werkt

03-06-2013 Medewerkers zoeken in toenemende mate autonomie en zelfsturing in hun werk, signaleert Rob Vinke. Hoe geven we dat vorm?Van socialiseren naar boetseren Vaste banen, gegoten in een harnas van... >Lees verder

Boetseer je baan

03-06-2013 Met job crafting - een soort boetseren van je eigen baan - kan iedereen zijn werk interessanter, uitdagender en leuker maken. Door zelf kleine veranderingen in functietaken aan te brengen, werkt... >Lees verder