Stelling:
Een te grote flexibele schil gaat
ten koste van de continuïteit View
Personeelsplanning

Het aantal HR-managers dat niet aan strategische personeelsplanning doet is significant toegenomen, van respectievelijk 23 procent in 2015 naar 32 procent nu. Dit terwijl strategische personeelsplanning volgens HR-managers wel op nummer één staat als belangrijkste HR-prioriteit van het moment. 63 procent vindt strategische personeelsplanning zelfs een randvoorwaarde voor de uitvoering van talentmanagement. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder 565 HR-managers, 1.100 medewerkers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers.Langetermijnstrategie blijft uitOrganisaties benaderen strategische personeelsplanning steeds kortcyclischer. 50 procent zegt hierbij niet verder vooruit te kunnen kijken dan drie jaar. Slechts 3 procent kan een adequate personeelsplanning maken voor een termijn van vijf jaar. Hier zijn verschillende redenen voor. Zo vinden HR-managers dat het economisch klimaat (38%) en de veranderende wetgeving en stelselwijzigingen (36%) hen parten speelt om aan strategische personeelsplanning te doen. Daarnaast ziet ruim een kwart (27%) dat het uitvoeren van een strategische personeelsplanning lastiger uitvoerbaar is door een snel veranderende omgeving in combinatie met het streven naar wendbaarheid.John Cohrs, Portfoliomanager bij Raet: “Ondanks dat de strategische personeelsplanning zakt op de actielijst van HR, blijkt uit het onderzoek dat dit onderwerp nog steeds prioriteit heeft. Organisaties willen snel kunnen anticiperen op veranderingen en sturen daarom steeds kortcyclischer. Wel wordt er continu rekening gehouden met een aantal stippen op de horizon om koers te houden. Een strategische personeelsplanning zou één van die stippen moeten zijn. Om te overleven, te vernieuwen of te bezuinigen komt het nut van strategische personeelsplanning om de hoek kijken: doen we de goede dingen met de juiste mensen en bereiken we de bedrijfsdoelstellingen? Door de strategische personeelsplanning wordt er gekeken naar talentmanagement en kan er bijgedragen worden aan de realisatie van de bedrijfsstrategie.”Jaarlijks benchmarkonderzoekDe Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: www.raethrbenchmark.nl

pwdegidsbanen

Compleet overzicht van actuele HR vacatures

email_topslide

Gratis HR nieuwsbrieven, incl. over eHRM. Meld u aan.

nieuwsbrief

Iedere drie weken gratis vaknieuws.

Achtergrond Resultaten 91 t/m 101 van 101

Bijna elke sollicitant durft te onderhandelen

03-06-2013 Werkzoekenden gaan zelden akkoord met de arbeidsvoorwaarden die hen worden aangeboden. 89 procent vraagt om meer. Favoriet zijn flexibele werktijden, gevolgd door een hogere beloning. Maar dat... >Lees verder

Werknemers willen geen monogame arbeidsrelatie

03-06-2013 63,1 procent van de werknemers wil voor meerdere werkgevers tegelijkertijd werken. Zij rekenen daarbij op afwisseling, diversiteit, flexibiliteit en kennis delen.Dat blijkt uit de Social Media... >Lees verder

‘Relatie werknemer en baas is als een huwelijk’

03-06-2013 De emotionele investering die werknemers doen in hun baan, maakt dat de relatie met hun werkgever veel weg heeft van een huwelijk.Dat stelt Marion Crain, hoogleraar arbeidsrecht aan de Washington... >Lees verder

HR negeert nieuwe arbeidsverhoudingen

03-06-2013 HR-functionarissen zijn niet blind voor uitdagingen als vergrijzing, de 'war on talent' en flexibel werken, maar slagen er niet in met een afdoende antwoord te komen. Carrièrepaden en... >Lees verder

‘Cao’s regelen alles kapot’

03-06-2013 In haar vorig jaar verschenen boek Tango op de werkvloer houdt de Amsterdamse hoogleraar Aukje Nauta een vurig pleidooi voor een volwassen arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. Een... >Lees verder

Werkgever durft ondanks crisis te groeien

03-06-2013 Bijna de helft van de ondernemers (43 procent) vindt dat zijn of haar bedrijf kan profiteren van de crisis. Bijvoorbeeld door kostenefficiënter en duurzamer te produceren of door fors te investeren... >Lees verder

‘Strategische personeelsplanning? HR van Logica plant slechts zes maanden vooruit’

03-06-2013 Om ervoor te zorgen dat een bedrijf de vraag uit de markt kan beantwoorden, is strategische personeelsplanning onvermijdelijk. Maar de tijden zijn stormachtig en onvoorspelbaar. En in hoeverre is... >Lees verder

Beroepsbevolking krimpt na 2015

03-06-2013 De Nederlandse beroepsbevolking zal na 2015 afnemen als gevolg van de vergrijzing. Dat concludeert UWV Werkbedrijf in een rapport.Door de krimp zullen minder mensen beschikbaar zijn voor werk,... >Lees verder

‘Vaak reageert hrm pas achteraf’

03-06-2013 Pieter Haen, headhunter en voorzitter van de Europese vereniging van hrm'ers EAPM, houdt van het hr-vak. Maar dat weerhoudt hem er niet van de vinger op de zere plekken te leggen. 'Heel vaak verliest... >Lees verder

Vergeet je eigen mensen niet

03-06-2013 Als organisaties al aan strategische personeelsplanning doen, zien zij de eigen mensen snel over het hoofd. Jammer, want wie hen binnen de organisatie kansen biedt, krijgt daar gemotiveerde... >Lees verder

Prestatiebeloning vooral voor trouwe werknemers

22-05-2013 Ongeveer een kwart van alle werkgevers uit het mkb gebruikt prestatiebeloning om een deel van de werknemers te belonen. Naar eigen zeggen doen ze dit vooral om goede mensen te motiveren en langer bij... >Lees verder