Stelling:
Een te grote flexibele schil gaat
ten koste van de continuïteit View
Personeelsplanning

Het aantal HR-managers dat niet aan strategische personeelsplanning doet is significant toegenomen, van respectievelijk 23 procent in 2015 naar 32 procent nu. Dit terwijl strategische personeelsplanning volgens HR-managers wel op nummer één staat als belangrijkste HR-prioriteit van het moment. 63 procent vindt strategische personeelsplanning zelfs een randvoorwaarde voor de uitvoering van talentmanagement. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder 565 HR-managers, 1.100 medewerkers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers.Langetermijnstrategie blijft uitOrganisaties benaderen strategische personeelsplanning steeds kortcyclischer. 50 procent zegt hierbij niet verder vooruit te kunnen kijken dan drie jaar. Slechts 3 procent kan een adequate personeelsplanning maken voor een termijn van vijf jaar. Hier zijn verschillende redenen voor. Zo vinden HR-managers dat het economisch klimaat (38%) en de veranderende wetgeving en stelselwijzigingen (36%) hen parten speelt om aan strategische personeelsplanning te doen. Daarnaast ziet ruim een kwart (27%) dat het uitvoeren van een strategische personeelsplanning lastiger uitvoerbaar is door een snel veranderende omgeving in combinatie met het streven naar wendbaarheid.John Cohrs, Portfoliomanager bij Raet: “Ondanks dat de strategische personeelsplanning zakt op de actielijst van HR, blijkt uit het onderzoek dat dit onderwerp nog steeds prioriteit heeft. Organisaties willen snel kunnen anticiperen op veranderingen en sturen daarom steeds kortcyclischer. Wel wordt er continu rekening gehouden met een aantal stippen op de horizon om koers te houden. Een strategische personeelsplanning zou één van die stippen moeten zijn. Om te overleven, te vernieuwen of te bezuinigen komt het nut van strategische personeelsplanning om de hoek kijken: doen we de goede dingen met de juiste mensen en bereiken we de bedrijfsdoelstellingen? Door de strategische personeelsplanning wordt er gekeken naar talentmanagement en kan er bijgedragen worden aan de realisatie van de bedrijfsstrategie.”Jaarlijks benchmarkonderzoekDe Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: www.raethrbenchmark.nl

pwdegidsbanen

Compleet overzicht van actuele HR vacatures

email_topslide

Gratis HR nieuwsbrieven, incl. over eHRM. Meld u aan.

nieuwsbrief

Iedere drie weken gratis vaknieuws.

Doorstroom

Nieuws

3 trends in loopbaanmanagement

27-10-2016 Veranderende arbeidsrelaties vragen van organisaties om hun loopbaanmanagement aan te passen. Hoe... Lees verder

Riskant voor de doorstroom! Een lage ‘learning agility’

01-09-2016 Een gebrek aan learning agility bij medewerkers is riskant voor de mobiliteit binnen de... Lees verder

‘Flextargets zijn onzin!’

08-08-2016 Flexibiliteit is geen doel op zich. Het is een middel om de organisatie wendbaar te maken. Maar hoe... Lees verder

‘Zet demotie in bij loopbaanontwikkeling’

05-07-2016 Demotie is geen eindstation. Wel een instrument voor loopbaanontwikkeling. Zo zet HR het... Lees verder

‘Loopbaanbeleid gaat te weinig over werknemer’

09-06-2016 Op huidig loopbaanmanagement valt nog wel wat af te dingen. Het is te veel op de organisatie... Lees verder

3 uitverkoren HR-functies in 2016

13-01-2016 De stijgende arbeidsmobiliteit vraagt dit jaar om een aantal specifieke HR-specialismen. Welke... Lees verder

Periodieke loonsverhoging: ouderwets?

10-09-2015 Het salarishuis is niet weg te denken uit organisaties. Dat houdt het voor werkgevers... Lees verder

Inzetbaarheidshype zorgt niet voor meer scholing

09-09-2015 Ook al is duurzame inzetbaarheid hot, investeren in opleiding van medewerkers was de afgelopen... Lees verder

Hoe meet u employability met HR Analytics?

13-04-2015 Inzicht hebben in de inzetbaarheid van medewerkers is cruciaal bij organisatieveranderingen. Welke... Lees verder

CDA wil demotie bespreekbaar maken

07-04-2015 Oudere werknemers zijn duur om aan te nemen en kunnen belemmerend zijn voor de doorstroom binnen de... Lees verder

Achtergrond

HR: uw CEO vindt u niet strategisch genoeg

10-09-2014 CEO's en topbestuurders hebben geen hoge pet op van de strategische waarde van HR. HR zelf trouwens... Lees verder

Werkgever heeft ambitieuze werker nu niets te bieden

10-06-2013 Bijna driekwart van de werkgevers erkent dat zij op korte termijn hun medewerkers niet de... Lees verder

Vergeet je eigen mensen niet

03-06-2013 Als organisaties al aan strategische personeelsplanning doen, zien zij de eigen mensen snel over... Lees verder

Studenten: Doorstroom vrouwen geen issue

03-06-2013 86% van de Nederlandse studenten vindt dat vrouwen aan de top vanzelfsprekend hoort te zijn. Maar... Lees verder

Vergeet je eigen mensen niet

03-06-2013 Als organisaties al aan strategische personeelsplanning doen, zien zij de eigen mensen snel over... Lees verder

Blogs

Bied uw medewerkers meer plezier in hun werk: 7 tips

Cirkel van Invloed, Stephen Covey 04-02-2015 Ze ogen moe, zijn niet vooruit te branden en lijken steeds minder geconcentreerd bij de uitvoering... Lees verder

Doorstroom: mede bepalend voor motivatie personeelsbestand

Positieve beoordeling 25-07-2014 Goed personeelsbeleid richt zich op de procesoptimalisatie van drie vitale onderdelen. De instroom... Lees verder

Whitepapers

Expat met heimwee biedt unieke kennis

24-07-2013 Wereldwijd werken ongeveer tweehonderd miljoen expats. Ongeveer een derde daarvan wil terug naar... Lees verder