Stelling:
Een te grote flexibele schil gaat
ten koste van de continuïteit View
Personeelsplanning

Het aantal HR-managers dat niet aan strategische personeelsplanning doet is significant toegenomen, van respectievelijk 23 procent in 2015 naar 32 procent nu. Dit terwijl strategische personeelsplanning volgens HR-managers wel op nummer één staat als belangrijkste HR-prioriteit van het moment. 63 procent vindt strategische personeelsplanning zelfs een randvoorwaarde voor de uitvoering van talentmanagement. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder 565 HR-managers, 1.100 medewerkers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers.Langetermijnstrategie blijft uitOrganisaties benaderen strategische personeelsplanning steeds kortcyclischer. 50 procent zegt hierbij niet verder vooruit te kunnen kijken dan drie jaar. Slechts 3 procent kan een adequate personeelsplanning maken voor een termijn van vijf jaar. Hier zijn verschillende redenen voor. Zo vinden HR-managers dat het economisch klimaat (38%) en de veranderende wetgeving en stelselwijzigingen (36%) hen parten speelt om aan strategische personeelsplanning te doen. Daarnaast ziet ruim een kwart (27%) dat het uitvoeren van een strategische personeelsplanning lastiger uitvoerbaar is door een snel veranderende omgeving in combinatie met het streven naar wendbaarheid.John Cohrs, Portfoliomanager bij Raet: “Ondanks dat de strategische personeelsplanning zakt op de actielijst van HR, blijkt uit het onderzoek dat dit onderwerp nog steeds prioriteit heeft. Organisaties willen snel kunnen anticiperen op veranderingen en sturen daarom steeds kortcyclischer. Wel wordt er continu rekening gehouden met een aantal stippen op de horizon om koers te houden. Een strategische personeelsplanning zou één van die stippen moeten zijn. Om te overleven, te vernieuwen of te bezuinigen komt het nut van strategische personeelsplanning om de hoek kijken: doen we de goede dingen met de juiste mensen en bereiken we de bedrijfsdoelstellingen? Door de strategische personeelsplanning wordt er gekeken naar talentmanagement en kan er bijgedragen worden aan de realisatie van de bedrijfsstrategie.”Jaarlijks benchmarkonderzoekDe Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: www.raethrbenchmark.nl

pwdegidsbanen

Compleet overzicht van actuele HR vacatures

email_topslide

Gratis HR nieuwsbrieven, incl. over eHRM. Meld u aan.

nieuwsbrief

Iedere drie weken gratis vaknieuws.

eHRM

Nieuws

Doe mee: Onderzoek naar de digitale toekomst van HR

20-09-2017 Steeds meer beïnvloedt technologie de wijze waarop wij werken. HR speelt een belangrijke rol in... Lees verder

Hoe HR Analytics uw besluiten omgooit

25-02-2016 HR-beleid gebaseerd op emotie in plaats van feiten is niet altijd doeltreffend. PostNL weet daar... Lees verder

Deloitte zet game in voor werving

03-12-2015 Hoe krijgt u high potentials boven water? Via het traditionele recruitmentproces lukt dit niet... Lees verder

Budget voor e-learning groeit enorm

25-08-2015 Een kwart van het opleidingsbudget van bedrijven gaat op aan e-learning. Dat aandeel groeit... Lees verder

Werkgever laat mobiele sollicitant zitten

06-08-2015 Doordat Nederlandse bedrijven hun wervingssites weinig mobiel toegankelijk maken, lopen zij de... Lees verder

De HR-trends en -ontwikkelingen in 2015

07-01-2015 Alle nieuwe wet- en regelgeving is in 2015 van grote invloed op de werkzaamheden van HR en op de... Lees verder

Achtergrond

Tijdregistratie met planning brengt rust en vertrouwen

08-09-2015 Tijdregistratie wordt nog te vaak gezien als een ouderwets middel om de werknemers te controleren.... Lees verder

Zo…selecteer je hr-software

03-06-2013 Een schoen moet passen, en zo is het met hr-software ook. Maar terwijl je zelf je schoenen koopt,... Lees verder

Personeelsgegevens niet veilig in de cloud

03-06-2013 Bedrijven en HR-afdelingen zien de overstap naar de cloud als een puur technische beslissing. 'Dat... Lees verder

Meer dan brandjes blussen

03-06-2013 Het is eigenlijk net als een pinpas. Bij de invoering werd die nog met groot wantrouwen bekeken, nu... Lees verder

Medewerker wil online dossier bekijken

03-06-2013 Medewerkers willen e-HRM vooral gebruiken voor het aanvragen van verlof en terugkijken in hun... Lees verder

Helft bedrijven wil HR-afdeling reorganiseren

03-06-2013 Een op de twee organisaties is van plan het komende jaar de HR-afdeling op de schop te gooien. De... Lees verder

Computer creëert ruimte voor de mens

03-06-2013 Slimme software gaat hrm helpen bij het werk. Aan de ene kant nemen e-hrm-systemen saai... Lees verder

Blogs

Trendblog eRecruitment

Werkloosheid neemt af 07-08-2014 Met de opkomst van Azië als centrum van economische en culturele bedrijvigheid en een verandering... Lees verder

Doorstroom: mede bepalend voor motivatie personeelsbestand

Positieve beoordeling 25-07-2014 Goed personeelsbeleid richt zich op de procesoptimalisatie van drie vitale onderdelen. De instroom... Lees verder

Whitepapers

De klassieke tijdregistratie voorbij

01-09-2015 Ambitieuze organisaties gebruiken Workforce Empowerment om talent te behouden en competitief te... Lees verder

e-HRM: een overzicht

22-07-2013 e-HRM kan helpen om snel de juiste ‘links’ te leggen tussen vacature-eisen en ontwikkeltips of... Lees verder