Stelling:
Een te grote flexibele schil gaat
ten koste van de continuïteit View
Personeelsplanning

Het aantal HR-managers dat niet aan strategische personeelsplanning doet is significant toegenomen, van respectievelijk 23 procent in 2015 naar 32 procent nu. Dit terwijl strategische personeelsplanning volgens HR-managers wel op nummer één staat als belangrijkste HR-prioriteit van het moment. 63 procent vindt strategische personeelsplanning zelfs een randvoorwaarde voor de uitvoering van talentmanagement. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder 565 HR-managers, 1.100 medewerkers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers.Langetermijnstrategie blijft uitOrganisaties benaderen strategische personeelsplanning steeds kortcyclischer. 50 procent zegt hierbij niet verder vooruit te kunnen kijken dan drie jaar. Slechts 3 procent kan een adequate personeelsplanning maken voor een termijn van vijf jaar. Hier zijn verschillende redenen voor. Zo vinden HR-managers dat het economisch klimaat (38%) en de veranderende wetgeving en stelselwijzigingen (36%) hen parten speelt om aan strategische personeelsplanning te doen. Daarnaast ziet ruim een kwart (27%) dat het uitvoeren van een strategische personeelsplanning lastiger uitvoerbaar is door een snel veranderende omgeving in combinatie met het streven naar wendbaarheid.John Cohrs, Portfoliomanager bij Raet: “Ondanks dat de strategische personeelsplanning zakt op de actielijst van HR, blijkt uit het onderzoek dat dit onderwerp nog steeds prioriteit heeft. Organisaties willen snel kunnen anticiperen op veranderingen en sturen daarom steeds kortcyclischer. Wel wordt er continu rekening gehouden met een aantal stippen op de horizon om koers te houden. Een strategische personeelsplanning zou één van die stippen moeten zijn. Om te overleven, te vernieuwen of te bezuinigen komt het nut van strategische personeelsplanning om de hoek kijken: doen we de goede dingen met de juiste mensen en bereiken we de bedrijfsdoelstellingen? Door de strategische personeelsplanning wordt er gekeken naar talentmanagement en kan er bijgedragen worden aan de realisatie van de bedrijfsstrategie.”Jaarlijks benchmarkonderzoekDe Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: www.raethrbenchmark.nl

pwdegidsbanen

Compleet overzicht van actuele HR vacatures

email_topslide

Gratis HR nieuwsbrieven, incl. over eHRM. Meld u aan.

nieuwsbrief

Iedere drie weken gratis vaknieuws.

Inzetbaarheid

Nieuws

SPP hoog op prioriteitenlijst HR

29-05-2017 Strategische personeelsplanning bepaalt dit jaar de HR-agenda. Eerder bleek in het HR... Lees verder

Kamer zet stap tegen verdringing van werkplek

21-02-2017 De Tweede Kamer wil voorkomen dat mensen met een betaalde baan worden verdrongen door mensen met... Lees verder

Bestaat uw baan nog over twintig jaar?

21-02-2017 Dit blijkt uit onderzoek van Jobpersonality. Eerder deze week bleek hetzelfde uit... Lees verder

Extra geld voor begeleiding naar werk

22-12-2016 Het kabinet stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar voor het naar werk begeleiden van mensen met... Lees verder

Toename werknemers Wsw bij gewone werkgevers

20-12-2016 Het aandeel mensen dat een dienstverband in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) heeft bij gewone... Lees verder

‘Flextargets zijn onzin!’

08-08-2016 Flexibiliteit is geen doel op zich. Het is een middel om de organisatie wendbaar te maken. Maar hoe... Lees verder

Grote pot opleidingsgeld? Dat zegt niks..

19-07-2016 Slechts een kleine groep medewerkers blijft zich vol enthousiasme ontwikkelen. Een veel grotere... Lees verder

‘Zet demotie in bij loopbaanontwikkeling’

05-07-2016 Demotie is geen eindstation. Wel een instrument voor loopbaanontwikkeling. Zo zet HR het... Lees verder

Eigen regie stimuleren: zo doet HR dat

23-06-2016 Werknemers moeten steeds meer eigen regie nemen in hun ontwikkeling. Je hoort het regelmatig. Maar... Lees verder

‘Scholing lageropgeleide levert minder op’

15-06-2016 Scholing van laagopgeleid personeel levert minder op dan van hoogopgeleiden, denken werkgevers.... Lees verder

Achtergrond

De baanloze economie komt er wel/niet

30-10-2014 Twintig jaar geleden voorspelde Jacco van den Berg dat er vandaag de dag een schreeuwend tekort aan... Lees verder

Voor de rechter wegens te hoge werkdruk

14-07-2014 Werkdruk is een thema dat momenteel enorm in de schijnwerpers staat. Het komt met enige regelmaat... Lees verder

4 tekenen van stress (en wat je daar tegen kunt doen)

10-07-2014 Het is bekend dat werkdruk niet voor iedereen hetzelfde betekent. Waar de ene werknemer fluitend... Lees verder

HR niet bekend met Big Data

12-06-2014 60 Procent van de HR-deskundigen blijkt geen gebruik te maken van de mogelijkheden van Big Data. In... Lees verder

Naar een nieuwe kijk op inzetbaarheid (1)

11-06-2014 De wereld verandert, ook in het werk. Niet overal gaan de veranderingen even snel, maar je merkt... Lees verder

Kabinet wil gesprek over arbeidskansen oudere

03-06-2013 De arbeidskansen voor 55-plussers, het naar een andere baan begeleiden van werklozen, opleiding en... Lees verder

Werkgevers: inzetbaarheid is taak werknemer

03-06-2013 Werkgevers vinden dat de campagne voor duurzaam werken te veel op hen is gericht. Volgens... Lees verder

Intern ondernemerschap maakt werkende 45plusser gemotiveerder

03-06-2013 Alleen als 45+ werknemers de ruimte krijgen, worden ze ondernemender zodat ze langer gezond en... Lees verder

‘De ene oudere werknemer is de andere niet’

03-06-2013 Werkgevers moeten zich in duurzaam inzetbaarheidbeleid minder laten leiden door leeftijd en meer... Lees verder

4 snelle stappen naar duurzame inzetbaarheid

03-06-2013 Investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers loont ook al op korte termijn. Wat kunt... Lees verder

Blogs

Zo maakt u de organisatie toekomstproof

flex werk strategisch personeelsplanning wendbaar 06-10-2015 Meebewegen met de markt is een must. Toch zijn organisaties vaak te stabiel, stelt... Lees verder

Bespreek en beperk ziekteverzuim blauwe maandag

Stress op de werkvloer 20-08-2014 Ziekteverzuim is van alle tijden. Logisch, want al zouden we dit tot nul willen terugdringen,... Lees verder

‘We praten liever niet over werkstress’

Stress op de werkvloer 19-08-2014 Hoewel werkstress algemeen wordt gezien als een groot probleem, vinden werkgevers en werknemers het... Lees verder

Tips & tricks: zo word je werkdruk de baas

Personeelsplanning en ontslag 13-08-2014 Een overvolle mailbox met zeker twintig e-mails die nú beantwoord moeten worden, voortdurend... Lees verder

Wees werkdruk de baas: 10 tips

Werkdruk de baas 04-08-2014 Op een goede manier omgaan met werkstress heeft alles te maken met keuzes. Pak je de telefoon wel... Lees verder

Voor de rechter wegens te hoge werkdruk

Werkdruk bij werknemers 14-07-2014 Werkdruk is een thema dat momenteel enorm in de schijnwerpers staat. Het komt met enige regelmaat... Lees verder

Naar een nieuwe kijk op inzetbaarheid (1)

Van hier naar daar 11-06-2014 De wereld verandert, ook in het werk. Niet overal gaan de veranderingen even snel, maar je merkt... Lees verder

Whitepapers

Behoud en werving personeel met mantelzorgtaken

12-12-2013 Eén op de acht mensen is naast werknemer ook mantelzorger. Hoe zorgt u ervoor dat u ook in de... Lees verder

Meetbare duurzame inzetbaarheid

22-11-2013 Lees hoe je als HR-functionaris de onderdelen van duurzame inzetbaarheid die van strategisch belang... Lees verder