Stelling:
Een te grote flexibele schil gaat
ten koste van de continuïteit View
Personeelsplanning

Het aantal HR-managers dat niet aan strategische personeelsplanning doet is significant toegenomen, van respectievelijk 23 procent in 2015 naar 32 procent nu. Dit terwijl strategische personeelsplanning volgens HR-managers wel op nummer één staat als belangrijkste HR-prioriteit van het moment. 63 procent vindt strategische personeelsplanning zelfs een randvoorwaarde voor de uitvoering van talentmanagement. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder 565 HR-managers, 1.100 medewerkers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers.Langetermijnstrategie blijft uitOrganisaties benaderen strategische personeelsplanning steeds kortcyclischer. 50 procent zegt hierbij niet verder vooruit te kunnen kijken dan drie jaar. Slechts 3 procent kan een adequate personeelsplanning maken voor een termijn van vijf jaar. Hier zijn verschillende redenen voor. Zo vinden HR-managers dat het economisch klimaat (38%) en de veranderende wetgeving en stelselwijzigingen (36%) hen parten speelt om aan strategische personeelsplanning te doen. Daarnaast ziet ruim een kwart (27%) dat het uitvoeren van een strategische personeelsplanning lastiger uitvoerbaar is door een snel veranderende omgeving in combinatie met het streven naar wendbaarheid.John Cohrs, Portfoliomanager bij Raet: “Ondanks dat de strategische personeelsplanning zakt op de actielijst van HR, blijkt uit het onderzoek dat dit onderwerp nog steeds prioriteit heeft. Organisaties willen snel kunnen anticiperen op veranderingen en sturen daarom steeds kortcyclischer. Wel wordt er continu rekening gehouden met een aantal stippen op de horizon om koers te houden. Een strategische personeelsplanning zou één van die stippen moeten zijn. Om te overleven, te vernieuwen of te bezuinigen komt het nut van strategische personeelsplanning om de hoek kijken: doen we de goede dingen met de juiste mensen en bereiken we de bedrijfsdoelstellingen? Door de strategische personeelsplanning wordt er gekeken naar talentmanagement en kan er bijgedragen worden aan de realisatie van de bedrijfsstrategie.”Jaarlijks benchmarkonderzoekDe Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: www.raethrbenchmark.nl

pwdegidsbanen

Compleet overzicht van actuele HR vacatures

email_topslide

Gratis HR nieuwsbrieven, incl. over eHRM. Meld u aan.

nieuwsbrief

Iedere drie weken gratis vaknieuws.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Nieuws

FNV wil flexibilisering AOW

30-01-2017 Mensen met zwaar werk moeten eerder kunnen stoppen met werken. Daartoe lanceert vakbond FNV een... Lees verder

De zes recruitmenttrends voor 2017

26-01-2017 2017 wordt het jaar van de work-life integratie en HR analytics, van de samensmelting van vast en... Lees verder

Scholing oudere werknemer zinvol

06-02-2015 Als ze van hun werkgever goede scholingskansen krijgen, zijn oudere werknemers eerder bereid en... Lees verder

50-plus-vrouwen willen deeltijd kantoorbaan

28-01-2015 Vrouwen van boven de vijftig zonder werk zijn vooral op zoek naar een deeltijd kantoorbaan.  Deze... Lees verder

Vergrijzing dempt economische groei

08-08-2014 De wereldeconomie zal de komende twintig jaar significant minder hard groeien vanwege de... Lees verder

Iedereen moet korter werken

03-07-2014 De vakbonden willen dat de werkloosheid binnen een paar jaar is gehalveerd. In hun plan vragen de... Lees verder

BA&O-publicatieprijs voor Een leven lang inzetbaar?

22-05-2014 Het handboek Een leven lang inzetbaar? van Beatrice van der Heijden en Annet de Lange heeft de... Lees verder

Arbeidsmarktbeleid 55-plussers: ineffectief en vrijblijvend

20-05-2014 Van de Nederlanders werkt slechts 12,7 procent na zijn 65ste door. Bovendien loopt de werkloosheid... Lees verder

Werkgever tobt over vergrijzing

31-03-2014 83 procent van de Nederlandse werkgevers denkt dat in 2020 het aantal medewerkers boven de 60 jaar... Lees verder

Oudere werknemer is essentieel voor economie

29-08-2013 Bedrijven die geen gebruik maken van de talentpool van oudere werknemers, hebben het aan zichzelf... Lees verder

Blogs

Kennisgaten bedrijven flexibiliteitsdrang jonge professionals

Mentoring 11-05-2014 De focus van grote bedrijven ligt over het algemeen bij de medewerkers in de leeftijdscategorie... Lees verder

Hoezo vergrijzing?

21-08-2013 Er bestaat nog steeds een beeld dat senioren tot een doelgroep behoren die vooral zorg nodig heeft... Lees verder

Whitepapers

De lange mars van besef naar beleid: werkgevers en (hun) oudere werknemers

07-11-2013 Met het oog op een sterk vergrijzend en krimpend arbeidspotentieel ligt het voor de hand dat de... Lees verder