Stelling:
Een te grote flexibele schil gaat
ten koste van de continuïteit View
Personeelsplanning

Het aantal HR-managers dat niet aan strategische personeelsplanning doet is significant toegenomen, van respectievelijk 23 procent in 2015 naar 32 procent nu. Dit terwijl strategische personeelsplanning volgens HR-managers wel op nummer één staat als belangrijkste HR-prioriteit van het moment. 63 procent vindt strategische personeelsplanning zelfs een randvoorwaarde voor de uitvoering van talentmanagement. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder 565 HR-managers, 1.100 medewerkers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers.Langetermijnstrategie blijft uitOrganisaties benaderen strategische personeelsplanning steeds kortcyclischer. 50 procent zegt hierbij niet verder vooruit te kunnen kijken dan drie jaar. Slechts 3 procent kan een adequate personeelsplanning maken voor een termijn van vijf jaar. Hier zijn verschillende redenen voor. Zo vinden HR-managers dat het economisch klimaat (38%) en de veranderende wetgeving en stelselwijzigingen (36%) hen parten speelt om aan strategische personeelsplanning te doen. Daarnaast ziet ruim een kwart (27%) dat het uitvoeren van een strategische personeelsplanning lastiger uitvoerbaar is door een snel veranderende omgeving in combinatie met het streven naar wendbaarheid.John Cohrs, Portfoliomanager bij Raet: “Ondanks dat de strategische personeelsplanning zakt op de actielijst van HR, blijkt uit het onderzoek dat dit onderwerp nog steeds prioriteit heeft. Organisaties willen snel kunnen anticiperen op veranderingen en sturen daarom steeds kortcyclischer. Wel wordt er continu rekening gehouden met een aantal stippen op de horizon om koers te houden. Een strategische personeelsplanning zou één van die stippen moeten zijn. Om te overleven, te vernieuwen of te bezuinigen komt het nut van strategische personeelsplanning om de hoek kijken: doen we de goede dingen met de juiste mensen en bereiken we de bedrijfsdoelstellingen? Door de strategische personeelsplanning wordt er gekeken naar talentmanagement en kan er bijgedragen worden aan de realisatie van de bedrijfsstrategie.”Jaarlijks benchmarkonderzoekDe Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: www.raethrbenchmark.nl

pwdegidsbanen

Compleet overzicht van actuele HR vacatures

email_topslide

Gratis HR nieuwsbrieven, incl. over eHRM. Meld u aan.

nieuwsbrief

Iedere drie weken gratis vaknieuws.

Leven lang leren

Nieuws

‘HR, bied meer interne loopbaanpaden!’

25-10-2016 HR moet eens ophouden met het werven van jobhoppers. 'Werk eens wat harder aan de interne... Lees verder

Riskant voor de doorstroom! Een lage ‘learning agility’

01-09-2016 Een gebrek aan learning agility bij medewerkers is riskant voor de mobiliteit binnen de... Lees verder

Grote pot opleidingsgeld? Dat zegt niks..

19-07-2016 Slechts een kleine groep medewerkers blijft zich vol enthousiasme ontwikkelen. Een veel grotere... Lees verder

Eigen regie stimuleren: zo doet HR dat

23-06-2016 Werknemers moeten steeds meer eigen regie nemen in hun ontwikkeling. Je hoort het regelmatig. Maar... Lees verder

‘Scholing lageropgeleide levert minder op’

15-06-2016 Scholing van laagopgeleid personeel levert minder op dan van hoogopgeleiden, denken werkgevers.... Lees verder

‘Recht op scholing? Heb ik dat?’ 

26-05-2016 Het scholingsrecht uit de WWZ blijkt onder werknemers niet erg bekend. Terwijl ze het nut van... Lees verder

Een leercultuur ontwikkelen: 3 tips voor HR

02-03-2016 Hoe zorgt HR ervoor dat een cultuur van leren ontstaat in de organisatie? Een leercultuur... Lees verder

Veertiger pas op: denk om uw inzetbaarheid!

16-12-2015 De veertiger die productieve, drukke werkwerken maakt? Ja die ja. Díe moet aan zijn inzetbaarheid... Lees verder

SPP draait om inzetbaarheid

15-10-2015 Strategische Personeelsplanning draait om employability van de werknemers, dat vindt driekwart van... Lees verder

7 belangrijke trends in e-learning

23-07-2015 Een ding is zeker: digitaal leren is altijd in ontwikkeling. Met deze trends in e-learning en... Lees verder

Achtergrond

Zo vindt u een geschikte opleiding

10-04-2014 Personeelsplanning kan niet zonder goed opleidingenbeleid. Maar een geschikte opleiding of training... Lees verder

75% bedrijven ziet Leven Lang Leren als middel loopbaanontwikkeling

03-06-2013 Leven Lang Leren gaat uit van de gedachte dat mensen zich hun hele leven blijven -en moeten -... Lees verder

Blogs

Social Learning: hoe ver bent u?

shutterstock_social media hastagg 24-06-2015 Leren via sociale netwerken kan u helpen een lerende organisatie te bereiken. Daarin zijn een... Lees verder

Deze leerstrategieën zijn nutteloos

shutterstock_boeken 08-04-2015 Sommige kennis moeten uw medewerkers simpelweg ‘stampen’: arceren, herhalen, samenvatten.... Lees verder

Werkgevers: hand in eigen boezem

Opleiden werknemers 28-08-2014 Werkgevers die merken dat hun personeelsbestand niet is zoals ze willen, moeten niet klagen, maar... Lees verder