Stelling:
Een te grote flexibele schil gaat
ten koste van de continuïteit View
Personeelsplanning

Het aantal HR-managers dat niet aan strategische personeelsplanning doet is significant toegenomen, van respectievelijk 23 procent in 2015 naar 32 procent nu. Dit terwijl strategische personeelsplanning volgens HR-managers wel op nummer één staat als belangrijkste HR-prioriteit van het moment. 63 procent vindt strategische personeelsplanning zelfs een randvoorwaarde voor de uitvoering van talentmanagement. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder 565 HR-managers, 1.100 medewerkers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers.Langetermijnstrategie blijft uitOrganisaties benaderen strategische personeelsplanning steeds kortcyclischer. 50 procent zegt hierbij niet verder vooruit te kunnen kijken dan drie jaar. Slechts 3 procent kan een adequate personeelsplanning maken voor een termijn van vijf jaar. Hier zijn verschillende redenen voor. Zo vinden HR-managers dat het economisch klimaat (38%) en de veranderende wetgeving en stelselwijzigingen (36%) hen parten speelt om aan strategische personeelsplanning te doen. Daarnaast ziet ruim een kwart (27%) dat het uitvoeren van een strategische personeelsplanning lastiger uitvoerbaar is door een snel veranderende omgeving in combinatie met het streven naar wendbaarheid.John Cohrs, Portfoliomanager bij Raet: “Ondanks dat de strategische personeelsplanning zakt op de actielijst van HR, blijkt uit het onderzoek dat dit onderwerp nog steeds prioriteit heeft. Organisaties willen snel kunnen anticiperen op veranderingen en sturen daarom steeds kortcyclischer. Wel wordt er continu rekening gehouden met een aantal stippen op de horizon om koers te houden. Een strategische personeelsplanning zou één van die stippen moeten zijn. Om te overleven, te vernieuwen of te bezuinigen komt het nut van strategische personeelsplanning om de hoek kijken: doen we de goede dingen met de juiste mensen en bereiken we de bedrijfsdoelstellingen? Door de strategische personeelsplanning wordt er gekeken naar talentmanagement en kan er bijgedragen worden aan de realisatie van de bedrijfsstrategie.”Jaarlijks benchmarkonderzoekDe Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: www.raethrbenchmark.nl

pwdegidsbanen

Compleet overzicht van actuele HR vacatures

email_topslide

Gratis HR nieuwsbrieven, incl. over eHRM. Meld u aan.

nieuwsbrief

Iedere drie weken gratis vaknieuws.

Scenarioplanning

Nieuws

Driekwart heeft geen scenario voor nieuwe crisis

29-10-2015 Heeft u een personeelsplan klaarliggen als er een nieuwe crisis uitbreekt? Driekwart van uw... Lees verder

Dit zijn de grootste SPP-dooddoeners

21-07-2015 Te veel in detail treden, uitgaan van één enkel scenario: het zijn veelvoorkomende 'dooddoeners'... Lees verder

Een wendbare organisatie zónder SPP? Zo krijgt u dat

18-06-2015 Een flexibele, wendbare organisatie neerzetten, zonder gebruik te maken van strategische... Lees verder

De baanloze economie komt er wel/niet

30-10-2014 Twintig jaar geleden voorspelde Jacco van den Berg dat er vandaag de dag een schreeuwend tekort aan... Lees verder

Hoe plant u strategisch als de toekomst onzeker is?

01-10-2014 U gebruikt vast HR analytics om te kijken waar uw talenten zich in de toekomst bevinden en waar u... Lees verder

Neemt u weer meer personeel aan? 

09-09-2014 Werkgevers zijn voor komend kwartaal een stukje positiever over het aannemen van nieuwe krachten... Lees verder

Een derde bedrijven heeft geen meerjarenstrategie

10-07-2014 Ruim 60 procent van de bedrijven beschikt slechts over een twee- tot vijfjarenplan voor het bepalen... Lees verder

60 Procent organisaties geen plan bij nieuwe crisis

18-06-2014 Zo’n 60 procent van de organisaties heeft geen idee hoe ze wat personeelsplanning betreft moeten... Lees verder

‘Plan niet te ver vooruit’

25-11-2013 Het  tekort aan de juist opgeleide werknemers op de juiste plaats, op het juiste moment en tegen... Lees verder

OR moet personeelsplanning op de kaart zetten

06-11-2013 De ondernemingsraad kan een belangrijke rol vervullen bij het stimuleren van strategische... Lees verder

Achtergrond

De baanloze economie komt er wel/niet

30-10-2014 Twintig jaar geleden voorspelde Jacco van den Berg dat er vandaag de dag een schreeuwend tekort aan... Lees verder

Blogs

Zo berekent u uitstroom met HR Analytics

innovatie organisatie stijging ballon performance 10-08-2016 Voor het berekenen van de toekomstige uitstroom heeft HR niet veel aan data uit het verleden. Welke... Lees verder

SPP, KISS en kwestie van lange adem!

foto jacco van den berg OPP 22-11-2013 Kenmerkt eenvoud niet de meester en is SPP niet een kwestie van lange adem? Leuk deze... Lees verder

Strategische PersoneelsPlanning, doe het samen!

02-11-2013 Ook binnen het HR-vakgebied is meten, weten en gissen, missen en dat zij die wachten altijd te laat... Lees verder

Whitepapers

De lange mars van besef naar beleid: werkgevers en (hun) oudere werknemers

07-11-2013 Met het oog op een sterk vergrijzend en krimpend arbeidspotentieel ligt het voor de hand dat de... Lees verder