Productiviteit

vrijwilligerswerk personeel flex

Checklist voor gelukkige medewerkers

Goede voornemens, geluk: het past wel bij januari. Wat kunt u als werkgever doen om geluk te bevorderen bij medewerkers?

Hoe kun je er als HR-verantwoordelijke zorgen dat geluk binnen de organisatie wordt gestimuleerd? Moeten we allemaal een Chief Happiness Officer in dienst nemen, zo vraagt Janneke Schenning zich af.

Laten we om te beginnen eens kijken naar het onderzoek van het CBS dat begin januari uitkwam. Het statistiekbureau onderzocht in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de EU hoe de Nederlander zich verhoudt tot andere Europeanen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat inwoners van Nederland (16-plus) gelukkiger zijn dan de gemiddelde Europeaan. In 2013 geven bijna zes op de tien EU-burgers aan dat zij zich de afgelopen vier weken altijd of bijna altijd gelukkig hebben gevoeld. In Nederland zeggen acht op de tien mensen dat. Het aandeel gelukkige mensen is daarmee in Nederland het hoogste van de Europese Unie.

Als we zo hoog scoren op geluk in relatie tot andere Europese landen, waarom zou je er als organisatie dan nog zoveel aandacht aan besteden? Volgens prof. dr. Ruut Veenhoven, een van de meest ervaren wetenschappers op het terrein van geluk, is de mate waarin een organisatie geluk kan bevorderen gering. Op basis van de beschikbare onderzoeken geeft hij aan dat een organisatie gemiddeld 2-5 procent zou kunnen bijdragen aan geluk. Zie hiervoor zijn publicatie ‘Geluk in organisaties’ dat in het Tijdschrift Management in Organisaties verscheen. Individueel geluk kun je niet altijd sturen, maar je kunt binnen je organisatie wat mij betreft wel werken aan een omgeving die geluk kan bevorderen.

Dat blijkt ook uit Het Grote Geluksonderzoek van KU Leuven onder leiding van prof. dr. Patrick Luyten. In dit onderzoek wordt het effect van positieve interventies, gebaseerd op het werk van Leo Bormans, op geluk onderzocht in verschillende settings. Conclusie is dat positieve interventies geluksgevoel bevorderen. In het onderzoek staan tips om dat te bevorderen. En het start bij de basisvoorwaarden voor gelukkige medewerkers:

  • Materiële veiligheid en billijke beloning
  • Gevoelens van autonomie
  • Kansen om te groeien en een creatieve bijdrage te leveren
  • Mogen leren en fouten mogen maken
  • Belang van teamwork en verbondenheid
  • Geïnspireerd worden door omgeving, collega’s en leidinggevenden

Mooi om jezelf en je organisatie weer eens langs deze lat te leggen.

Mijn conclusie is dat werken aan geluk in organisaties werkt. Het heeft invloed op geluksgevoel en op prestaties, maar wel beperkt. Te weinig om er op in te zetten? Dat denk ik niet. Zoals Joost Ardts concludeert in MT: ‘Gelukkige medewerkers krijgen hogere beoordelingsscores, sneller een salarisverhoging en worden door collega’s eerder geholpen dan minder gelukkige. En medewerkers die tevreden, betrokken en gelukkig zijn, lopen minder snel weg.’

Als we alles optellen: geluksgevoel, prestaties, betrokken en gecommitteerde medewerkers. Dan is dat zeker de moeite waard om ook als organisatie te investeren in geluk. En daarnaast: Gelukkig zijn, dat willen we toch allemaal!

Over de Auteur: Janneke Schenning is directeur van Schouten & Nelissen University en focust zich op Human Resource Development. Daarover blogt zij regelmatig op HRbase.nl