Human Capital

Cijfertjes en mensen vinden elkaar

De rol van de chief financial officer (CFO) wordt steeds strategischer in het bedrijf. En daardoor wordt het onvermijdelijk dat de HR-directeur en de CFO elkaar tegenkomen en versterken.

Een organisatie heeft cijfertjesmensen en de mensenmensen, en daartussen gaapt een diepe kloof. Deze stelling wordt steeds meer door de realiteit achterhaald. Want een HRM’er die zich niet verdiept in kosten en baten, wordt nooit een businesspartner. En een CFO die het menselijk kapitaal alleen als kostenpost ziet, is niets meer dan een boekhouder. En omdat beide beroepsgroepen zo hun eigen ambities hebben, komen ze elkaar steeds vaker tegen.

Bondgenoot
Dan helpt het wanneer iedereen dezelfde taal spreekt, schreef Trent Beekman, senior vicepresident van het Amerikaanse Accounting Principals, Inc., eerder dit jaar in Business Finance. ‘Medewerkerbetrokkenheid is misschien niet zo makkelijk te meten als EBITDA, [Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ofwel een maatstaf voor de brutowinst na aftrek van overheadkosten van een bedrijf, red.] maar er zitten kwantificeerbare voordelen aan gemotiveerde werknemers. Een HR-directeur die duidelijk maakt welke gevolgen een potentieel project heeft op de EBITDA, en een CFO die de moraalverhogende effecten van het investeren in nieuwe medewerkers op waarde weet te schatten, winnen beiden een nieuwe en krachtige bondgenoot.’

Schaars talent
Carlo Binken, directielid bij technisch dienstverlener Cofely West Nederland, kent de problemen van de arbeidsmarkt. Technische talenten zijn schaars en de loonkosten stijgen. En ondertussen maakt de economie barre tijden door, waardoor de hogere kosten niet zomaar op de klant kunnen worden verhaald. Een CFO kan deze problemen alleen het hoofd bieden, wanneer hij daarbij hand in hand gaat met HR, zo stelt Binken. ‘Traditioneel is er altijd een scheiding geweest tussen HR en Finance. Finance heeft zich altijd beziggehouden met de rapportages, de verklaringen en het praten met accountants. Maar je ziet dat die rol steeds meer verandert in vooruitkijken en zich echt bezighouden met de business. En HR is daarin een cruciale speler.’

Bredere rol
Michel Verduin, directeur van Michael Page Executive Search, denkt niet dat HRM’ers hoeven te vrezen voor een situatie waarbij CFO’s steeds meer op hun terrein zullen treden en daar de touwtjes in handen nemen. Wel erkent hij dat de rol van Finance breder wordt, en dat daar steeds vaker HR-taken bij zitten. ‘In middelgrote organisaties zie je vaak dat de financieel directeur en de HR-directeur allebei rapporteren aan de algemeen directeur. Maar bij veel multinationals zit HR – met alle respect – meestal niet in de raad van bestuur, en de CFO wel. De HR-directeur rapporteert dan vaak aan het RvB-lid die ook Finance onder zijn hoede heeft. In die zin raakt de CFO direct of indirect steeds meer betrokken bij de HR-discipline.’