Nieuws

social media referral recruitment kandidaat werving

Continue feedback geven: 5 apps

Een continue stroom van feedback. Organisaties gedijen erbij, medewerkers vragen erom. 5 apps om in de gaten te houden.

Direct online beoordelen. We doen het in no time met onze vakanties, onze zorgverzekering, onze gadgets en tegenwoordig ook met onze baas. Niet gek ook dat medewerkers transparantie en continue feedback verwachten bij hun werkgever. Feedback systemen zijn dan ook enorm in opkomst op de eHRM-markt.
Consultancybureau Bersin By Deloitte onderscheidt in rapport ‘Predictions for 2016’ vijf typen feedback systemen op een rij waar u het komende jaar veel over zal horen.

‘Pulse survey’ systemen
Oftewel: systemen en apps die managers en HRM’ers kunnen gebruiken om de vinger aan de pols te houden bij medewerkers. Met deze systemen kun je snel gevoelens en meningen meten die in de organisatie rond gaan en feedback vragen. Een eventuele aanvulling voor het jaarlijkse medewerkeronderzoek.
Zo ontwikkelde het Nederlandse bedrijf The OppCompany een mobiele app om onder andere medewerkerstevredenheid mee te peilen. In plaats van medewerkers eenmalig een onderzoek voor te leggen, peilt de app doorlopend hoe medewerkers denken over organisatievraagstukken en vraagt hen mee te denken en tegelijkertijd oplossingen aan te dragen. Lees hier wat HRM’ers van een dergelijk feedbacksysteem kunnen leren.

Feedback apps
Medewerkers kunnen willekeurig hun feedback voor de organisatie leveren in een online ‘ideeënbus’. HR en management kunnen deze suggesties analyseren, evalueren, filteren, wegstemmen of juist oppakken.

Performance feedback systeem
Dit soort systemen geven medewerkers de mogelijkheid om op regelmatige basis het team of het management feedback te geven over lopende zaken. Dit als onderdeel van de beoordelingscyclus.
Ook Spotify implementeerde een dergelijk systeem. Ze creëerden een ‘open feedback platform’: alle persoonlijke doelen, van de secretaresse tot aan de CEO, werden transparant gemaakt. Feedback geven is voor Spotify-medewerkers niet beperkt tot hun team of leidinggevende, maar mag aan iedereen van de organisatie. En dus ook aan de CEO. Lees meer over het feedbackplatform van Spotify.

Nieuwe werkomgevingen
Medewerkers kunnen samenwerken in teams door middel van software die een nieuwe werkomgevingen creëert. Denk aan systemen als Slack, Workboard en Impraise. Sommige systemen geven de mogelijkheid om overal direct feedback op te geven, zoals Reflektive.

Sociale waarderingssystemen
Waardering uitspreken via een online systeem door middel van bedanken, het geven van ‘punten’ en ‘likes’ op een open, social platform.
Een mooi voorbeeld hiervan is het waarderingssysteem dat consultancybureau KPMG wereldwijd doorvoerde over alle vestigingen. Met het systeem konden medewerkers elkaar over en weer waardering toekennen en complimenten geven over gedrag of resultaten. Dat voedde de cultuur van waardering binnen de organisatie, die KPMG beoogde te bereiken. Lees hier meer over het waarderingssysteem van KPMG.

Voor al deze systemen geldt dat de trend neigt naar ‘likes’ verzamelen van medewerkers. Dat geeft werkgevers weer mooie data over gedrag op het gebied van werkgewoonten en veiligheid, maar ook op het gebied van klantenservice en, natuurlijk, het management zelf.

TIP: Op de hoogte blijven van meer trends in agile werken? Kom naar het Congres Agile Werken op 19 april in Houten. Bekijk hier het programma