Uncategorized

labyrinth

Crisis gooit personeelsplanning overheid om

Drie jaar geleden werd nog gewaarschuwd voor een dramatische leegloop van de ministeries, maar in werkelijkheid kampt de overheid bepaald niet met een tekort aan ambtenaren. Door de crisis en de verhoogde AOW-leeftijd is het gevreesde personeelstekort uitgebleven.
Dat schrijft Binnenlands Bestuur (BB).

In 2010 voorspelde het rapport De Grote Uittocht dat in 2020 70 procent van de toenmalige ambtenaren de overheid zou hebben verlaten. De exodus zou beginnen in 2015 door het vertrek van de babyboomgeneratie. De werkelijkheid blijkt anders, schrijft BB. Door de crisis zijn werknemers minder mobiel op de arbeidsmarkt en de bezuinigingen bij de overheid zorgen voor een lagere vervangingsvraag. Tot 2017 geteld heeft het openbaar bestuur 43 duizend fte minder. In 2025 is het openbaar bestuur met 25 procent geslonken.

BB citeert Dick Hagoort, programmamanager ‘Beter werken in het openbaar bestuur’:  “Heel veel ambtenaren hoeven straks dus niet worden vervangen. Anders gezegd: de vervangingsvraag kan goeddeels door natuurlijk verloop worden opgevangen. Alleen wat naar arbeidsmarkt gaat, kun je vervangen met nieuw personeel.”

Nationale overheden kunnen een voorbeeldrol spelen als het gaat om strategische personeelsplanning, zo blijkt uit een rapport van The Conference Board. Hierbij gaat het niet om het ambtelijk apparaat, maar de manier waarop de regering samen met private partijen reageert op de frictie tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

TIP! Met vakgenoten van gedachten wisselen over strategische personeelsplanning? Bezoek het congres Over Personeelsplanning op 10 december in Doorn