Uncategorized

gouden-eieren-klein-e1398942688979

Zo wint u de slag om de young professional

Vergrijzing van het medewerkersbestand is bij veel bedrijven inmiddels een feit. De vraag is nu: hoe zorg je ervoor dat jonge professionals voor jou kiezen en niet voor de concurrent? In antwoord daarop wordt de invoering van Het Nieuwe Werken vaak als dé oplossing gezien. Norma Snell, directeur van het Forum Duurzaam Werken, wil dat nuanceren.

Jongeren willen werken volgens HNW. Is de introductie hiervan daarom dé manier om jonge werknemers aan te trekken?
Snell: “Als je de uitkomsten van de jaarlijkse Millennial Survey van Deloitte onder de Generatie Y – werknemers geboren na 1980 – bekijkt, kun je concluderen van wel. Volgens dat onderzoek zal 43 procent van de toekomstige leiders in ons land liever onafhankelijk werken via digitale middelen in plaats van binnen een traditionele organisatiestructuur. Echter, een nuancering is hier op zijn plaats.”

Een nuancering, waarom?
“Uit het Young Professionals onderzoek 2014 van de Nederlandse Stichting 4YoungPeople en Careerwise.nl blijkt dat studenten en starters collega’s, een goede sfeer en ontwikkelingsmogelijkheden juist veel belangrijker vinden dan thuiswerken.”

En hoe zit het met werknemers die niet mee willen in de veranderingen? Die bijvoorbeeld niet graag thuiswerken?
“Organisaties hebben ook te maken met interne cultuurverschillen, waarvan we de impact op de werkvloer niet moeten onderschatten. Hoe bieden we het hoofd aan deze verschillen wanneer we een nieuwe werkvorm introduceren waar iedereen in mee moet? Sommige bedrijven kiezen ervoor om de werknemers die niet kunnen wennen aan HNW een alternatief te bieden.”

Moeten we dan afscheid nemen van werknemers die niet op dezelfde leest geschoeid kunnen worden?
“Het lijkt me dat HNW juist als doel moet hebben om werknemers te helpen het beste uit zichzelf te halen, door werkgevers een voor hen zo passend mogelijke werksituatie te laten creëren. Dit helpt bij het vergroten en waarborgen van het welzijn en werkgeluk van de werknemers, waardoor hun productiviteit toeneemt en daarmee ook het rendement van de werkgever.”

Hoe zou je dan een succesvol HNW-beleid omschrijven?
“Een succesvol HNW-beleid is vooral afhankelijk van de wijze waarop de werknemer, of beter gezegd: de mens, centraal wordt gesteld. Van die mens wordt per slot van rekening verwacht dat hij anders gaat werken, zodat uiteindelijk het rendement van de werkgever groeit. In de afgelopen tijden van crisis is de focus vooral op de korte termijn gericht geweest.”

Maar de tijden zijn veranderd?
“Inderdaad, nu we te maken hebben met de vergrijzing van het medewerkersbestand vergt het aanbrengen van veranderingen in de werkomgeving van mensen een langetermijnaanpak en vooral aandacht voor de zachte kant van de bedrijfsvoering. Daar wordt niet alleen de medewerker, maar de gehele organisatie beter van.”

Wanneer u uw medewerkers de mogelijkheid biedt thuis te werken bent u volgens de Arbowet verantwoordelijk voor de omstandigheden waaronder dit gebeurt. Op de PW De Gids Vakbase leest u daar meer over.