Uncategorized

Defensie

Defensie stevent af op personeelstekort

Constante reorganisaties bij Defensie zorgen ervoor dat het personeel de organisatie in rap tempo verlaat. Als het zo doorgaat, zijn er in 2016 te weinig personeelsleden voor de krijgsmacht.

Daarvoor waarschuwt de vakbond GOV|MHB maandag.

“Het aantal mensen dat daarnaast met pensioen gaat, is tot 2018 al groter dan in het kader van de bezuinigingen nodig is”, aldus GOV|MHB. “Volgens minister Hennis-Plasschaert moeten desondanks nog bijna tweeduizend defensiemedewerkers de organisatie (gedwongen) verlaten. De GOV|MHB constateert dat de eerder genoemde ongeplande uitstroom van ervaren en goed gekwalificeerd maar teleurgesteld personeel, resulteert in een significante kwantitatieve onder vulling  in 2016.”

De vakbond heeft de vaste Kamercommissie voor Defensie een brief gestuurd met mogelijke maatregelen om de leegloop terug te dringen, zoals het omscholen van medewerkers. “De uitdaging is volgens de GOV|MHB nu dan ook om het defensiepersoneel te overtuigen van het feit dat Defensie weer een betrouwbare, maar ook een aantrekkelijke werkgever wordt. Alleen op deze wijze kan de uitstroom tot een aanvaardbaar niveau worden teruggebracht en zo de dreigende onder vulling worden voorkomen. Door middel van een goed personeelsbeheer moet Defensie in staat zijn zowel personeel te behouden, als de kwalitatieve mismatch op te lossen.”