Verdieping

Dertiger zoekt naar geluksgevoel op het werk

Wie personeel aan zich wil binden, kan maar beter zorgen dat medewerkers gelukkig zijn. Vooral dertigers vinden dit belangrijk. Maar wie zijn baan wil houden, moet kunnen incasseren.

Meer dan de helft (53%) van de Nederlandse werknemers heeft zich voorgenomen gelukkiger te worden in het werk. Dat blijkt uit onderzoek van van Panelwizard in opdracht van trainings- en adviesbureau Van Harte & Lingsma onder 500 Nederlandse werknemers. Gemiddeld geven Nederlandse werknemers hun baan een 7.

Meer met minder
Dat rapportcijfer moet hoger, zegt gelukscoach Onno Hamburger. “Door verregaande automatisering en toenemende concurrentie vanuit het buitenland zijn organisaties gedwongen meer te doen met minder. Dat vraagt om innovatief vermogen, creativiteit en de vaardigheid om goed te kunnen samenwerken. Dat zijn eigenschappen die gelukkige medewerkers doorgaans vaker bezitten dan ongelukkige medewerkers. Gelukkig zijn in je werk is niet alleen aangenaam, het verbetert ook nog eens de concurrentiepositie van je onderneming.”

Dubbele belasting
Dertigers blijken bovengemiddeld tevreden met hun werk, maar dit is tegelijkertijd de groep die het sterkst het gevoel heeft dat ze nog wel wat gelukkiger kunnen zijn. Hamburger: “Dertigers hebben relatief vaak te maken met een dubbele belasting. Ze zijn ambitieus op hun werk en zijn vaak thuis ‘extra belast’, omdat ze jonge kinderen hebben die veel aandacht vragen. Ze zijn op zoek naar een manier waarop ze een gezonde balans tussen werk en privé kunnen behouden en tevens hun dromen kunnen verwezenlijken. Dit is precies de kern van gelukkig werken en verklaart ook waarom zij daar een sterke behoefte aan hebben.”

Incasseringsvermogen
Werknemers mogen zich dan voornemen gelukkig te worden, dat kan volgens het  Britse Chartered Management Institute (CMI) alleeen als ze zelf stevig in hun schoenen staan. De komende vijf jaar is incasseringsvermogen een van de belangrijkste vaardigheden voor werknemers, concludeert het CMI op basis van onderzoek door Right Management. Uit een rondgang onder HR-managers blijkt dat deze verwachten dat werknemers nog heel wat voor hun kiezen krijgen in de vorm van onzekerheid, tijdelijke contracten en snel verouderende kennis. Degenen die om kunnen gaan met verandering en onzekerheid, hebben een streepje voor op de carrièreladder, meldt het CMI.

Stress
Bijna driekwart van de ondervraagden vindt echter ook dat werkgevers hun personeel moeten helpen bij het omgaan met stress.
In Nederland is werkstress de oorzaak van een derde van alle ziekteverzuim. Minister Asscher (SZW) werkt aan een plan van aanpak. Volgens Asscher zijn vooral flexwerkers en mantelzorgers kwetsbaar voor werkstress. Vakcentrale FNV zegt dat in 2012 2,1 miljoen mensen meldden dat dat ze geregeld onder te hoge werkdruk moeten werken.