Teamsamenstelling

Diversiteitsprogramma wekt vooral illusie van eerlijkheid

Bedrijven die een actief diversiteitsbeleid voeren, worden gezien als eerlijke organisaties, zelfs wanneer in de praktijk wordt gediscrimineerd op de werkvloer in en bij werving en selectie.

Dat meldt de Universiteit van Washington op basis van onderzoek dat psychologen uitvoerden in samenwerking met vakgenoten van andere universiteiten.

Proefpersonen in het onderzoek bleken klachten over discriminatie niet serieus te nemen, wanneer het bedrijf in kwestie diversiteitsbeleid voerde. Een fictief bedrijf dat claimde diversiteitsdoelstellingen na te streven, in plaats van bedrijfsdoelstellingen, werd gezien als een organisatie die vrouwen en etnische minderheden een eerlijke kans gaf, ook al bleek dat er werd gediscrimineerd bij werving en selectie, beloning en promoties.

Cheryl Kaiser, auteur van het onderzoeksrapport en hoogleraar Psychologie aan de Universiteit van Washington zegt dat vaak wordt aangenomen dat diversiteitsprogramma’s goed werken, maar dat de effectiviteit maar zelden wordt gemeten.

Kaiser: “Onze angst is dat organisaties stoppen met nadenken over diversiteit, omdat ze zichzelf al een aura van geloofwaardigheid hebben aangemeten door beleid hiervoor in te stellen. Onze bevindingen zijn dat diversiteitsbeleid soms schone schijn is; zelfs programma’s die nauwelijks bijdragen aan de diversiteit op de werkvloer worden als effectief beschouwd.”