Nieuws

opleiding scholing innovatie-klein[1]

Dreigende tekorten op arbeidsmarkt door laaggeletterdheid

Het aantal laaggeletterde 45-plussers in Nederland neemt toe en dat kan zorgen voor grote tekorten op de arbeidsmarkt binnen nu en vijf jaar.

Dat schrijft de Volkskrant. Het percentage van de beroepsbevolking dat kan worden aangemerkt als laaggeletterd is de afgelopen zeventien jaar gestegen van 9,4 naar 12 procent. Vooral onder 45-plussers zijn steeds meer mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Uit eerder onderzoek bleek al dat de helft van de laaggeletterden werk heeft, maar dat dit vooral in lagere of elementaire beroepen is, met name in de zorg- en welzijn sector, industrie en energie, en handel en horeca.

Het probleem van laaggeletterdheid wordt groter omdat mensen langer moeten doorwerken, zegt onderzoeker Willem Houtkoop van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) in de Volkskrant. De schade gaat volgens hem verder dan alleen gemiste arbeidskracht. “Een groeiende groep mensen haalt niet uit de wereld wat erin zit.”