Teamsamenstelling

elastiek flexibel wendbaar agile werk

Extra geld voor begeleiding naar werk

Het kabinet stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar voor het naar werk begeleiden van mensen met psychische aandoeningen.

Dit heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanmorgen bekendgemaakt.

Bijna vergeten groep

Van alle groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, hebben mensen met psychische aandoeningen de meeste problemen bij het vinden en houden van een baan. Het gaat volgens Klijnsma om ‘een grote en toch bijna vergeten groep binnen de Participatiewet’.

Van de Wajongers en mensen in de WIA heeft 37 procent een psychische aandoening. Hetzelfde geldt voor ongeveer een kwart van alle mensen met een bijstandsuitkering.

Werk draagt bij aan gezondheidsverbetering

Uit onderzoek komt naar voren dat werk en participatie aantoonbaar bijdragen aan een verbetering van de gezondheid bij deze groep mensen. Met als bijkomende resultaten dat de gemeente bespaart op uitkeringskosten, de zorgverzekeraar op zorgkosten en er bij de cliënt zelf sprake is van een toename van inkomsten uit werk.

Tip: meer lezen? Eerder was al bekend dat om de Participatiewet te laten slagen er 1 miljoen vacatures nodig zijn.

Inclusieve arbeidsmarkt wenselijk

Met het beschikbaar stellen van 3,5 miljoen euro wil staatssecretaris Klijnsma een impuls geven aan samenwerkingsinitiatieven in de arbeidsmarktregio’s. ‘Deze tijd vraagt om een inclusieve arbeidsmarkt, waar ook een plek is voor verschillen tussen mensen.’

UWV en GGZ Nederland gaan de komende jaren nauw samenwerken om meer mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen naar werk te begeleiden. Er komt een subsidie van 20 miljoen euro beschikbaar die de komende vijf jaar wordt ingezet voor trajecten.