Uitstroom

oudere

FNV wil flexibilisering AOW

Mensen met zwaar werk moeten eerder kunnen stoppen met werken. Daartoe lanceert vakbond FNV een tienpuntenplan voor een flexibele AOW.

Het steeds verder opschuiven van de AOW-leeftijd vormt een groeiend probleem voor mensen die weinig verdienen en gemiddeld korter leven, en voor de grote groep werkenden die zwaar werk doen.

Fifty-fifty-verdeling

De vakfederatie pleit ervoor de verhoging van de AOW-leeftijd af te remmen én de AOW voortaan te koppelen aan de verdiende lonen. Ze stelt: ‘Eén jaar langer leven leidt in de huidige koppeling tot één jaar langer werken.

De FNV is voorstander van een fifty-fifty-verdeling, waarin één jaar langer leven leidt tot een halfjaar langer doorwerken, en een halfjaar extra AOW en pensioen.’

Tip! Alle actuele en betrouwbare informatie over pensioenen is te vinden in de Praktijkgids Pensioenen

Flexibel opnemen AOW

Daarnaast wil de FNV de AOW dusdanig flexibiliseren dat mensen de uitkering tot vier jaar eerder of later kunnen opnemen. Bij een AOW-leeftijd van 67 betekent dit de mogelijkheid van vervroegde ingang vanaf 63 of juist uitstel tot uiterlijk 71 jaar.

Om het inkomen van mensen die vervroegd aanspraak willen maken op hun AOW op peil te houden, is een doorwerkbonus nodig van 2000 euro per jaar die werknemers vanaf hun 60ste kunnen opsparen.

Nieuw pensioenstelsel

Het wantrouwen ten opzichte van het pensioenstelsel is groot. Het huidige pensioenstelsel heeft haar langste tijd dan ook gehad en wordt op termijn vervangen door een stelsel van individuele potjes of een aangepast collectief stelsel. Aan beide stelsels kleven voor- en nadelen.

Meer lezen? Lees op PW de Gids over de twee varianten voor een nieuw pensioenstelsel.