Recruitment, Werving & Selectie

verrekijker

Gewild talent is altijd alert op nieuwe kansen

Uit  analyses blijkt dat er een relatie bestaat tussen arbeidsmarktactiviteit en ‘gewildheid’. Hoe gewilder de groep op de arbeidsmarkt, hoe groter het aandeel latente baanzoekers. Binnen de groep ‘gewilden’ (personen in functies waar relatief veel vraag naar is) bedraagt het aantal latente baanzoekers namelijk 55 procent, tegen een gemiddelde van 43 procent.

Dat blijkt uit onderzoek van Intelligence Group.

De onderzoekers leggen de verklaring voor dit verschil in het feit dat deze groep zich bewust is van haar waarde op de arbeidsmarkt en de arbeidsmarkt blijft scannen voor nieuwe, interessante functies. Dit is volgens Intelligence Group goed nieuws voor bedrijven die talent willen aantrekken; ondanks een algehele daling van latente baanzoekers op de arbeidsmarkt zijn de meest gewilde personen nog vaak latent zoekend. Tegelijkertijd vormt het ook een uitdaging: personen die de arbeidsmarkt in de gaten houden weten doorgaans beter wat ze waard zijn, en werkgevers moeten hun best doen deze groep in beweging te zetten.

TIP! Met vakgenoten van gedachten wisselen over strategische personeelsplanning? Bezoek het congres Over Personeelsplanning op 10 december in Doorn