Nieuws

Participatiewet leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt

Grootste groei werkgelegenheid in 3,5 jaar

De werkgelegenheid in Nederland is in het vierde kwartaal van 2014 verder gegroeid. Er kwamen ten opzichte van het voorgaande kwartaal 42.000 banen bij. Dat is de grootste toename in drieënhalf jaar.

Er waren vooral meer banen voor uitzendkrachten en zelfstandigen. Het aantal banen voor uitzendkrachten klom daarbij met 15.000. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend.

9,8 miljoen arbeidsplaatsen
Het aantal openstaande vacatures steeg volgens het CBS aan het einde van 2014 met 6000 tot 119.000 op kwartaalbasis. In vergelijking met een jaar eerder nam het aantal vacatures met 22.000 toe.

Het aantal arbeidsplaatsen in Nederland bedroeg aan het einde van vorig jaar 9,8 miljoen. Dat zijn er 64.000 meer dan een jaar eerder, maar nog altijd 100.000 minder dan aan het einde van 2008, aldus het CBS.

Werkloosheid gelijk
De werkloosheid bleef afgelopen kwartaal vrijwel gelijk ten opzichte van de voorgaande periode, op 633.000 mensen. In vergelijking met een jaar eerder daalde het aantal werklozen met ruim 30.000.

Wel neemt het aantal langdurig werklozen nog steeds toe, meldde het statistiekbureau. Vooral bij 45-plussers is de werkloosheid vaak langdurig. Van deze groep had in het afgelopen kwartaal ruim 60 procent minstens een jaar geen werk.

Meer banen dankzij herstel economie
De situatie op de arbeidsmarkt is vorig jaar dankzij het economische herstel verbeterd. Dat betekent dat de kans dat werklozen een baan kunnen vinden is gegroeid. Het totale aantal banen in Nederland nam in 2012 en 2013 in elk kwartaal af, maar zit sinds het tweede kwartaal van 2014 weer in de lift.

In de laatste drie maanden van vorig jaar kwamen er 42.000 banen bij, wat de sterkste toename in drieënhalf jaar was. Sinds de vorige lente neemt de werkloosheid met horten en stoten af, terwijl het aantal vacatures ook langzaam groeit.

5 werklozen per vacature
Hoewel de stijgende lijn duidelijk is ingezet, is vooral de arbeidsmarkt nog niet terug op het niveau van voor de financiële crisis. Zo waren er eind vorig jaar in Nederland nog altijd 100.000 banen minder dan eind 2008 en is de werkloosheid nu ruim twee keer hoger dan zes jaar geleden.

Per vacature zijn er ruim vijf werklozen, terwijl er in de zomer van 2008 nog evenveel vacatures als werklozen waren. Er is dus nog een lange weg te gaan voordat de schade van de economische crisis is weggewerkt.

Lees ook over de groei van de werkgelegenheid in 2015.