Nieuws

Loonstrook

Hoe ziet de loonstrook er dit jaar uit?

Werkgevers gaan meer lasten betalen. Wat betekent dit voor de loonstroken in 2014?

Het totaal dat werkgevers betalen aan premies voor werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet (werkgeverspremies) stijgt in 2014. Het totaal aan werkgeverspremies over 2013 was 18,33 procent. In 2014 stijgt deze naar 19,16 procent, een toename van 4,5 procent ten opzichte van vorig jaar.

De sectorverschillen zijn groot. Voor een medewerker in de sector Metaal & Techniek met een brutoloon van 5.000 euro is een werkgever maandelijks bijna 218 euro meer kwijt ten opzichte van 2013 aan pensioenpremie en werkgeverspremies. Ambtenaren met een salaris van 5.000 euro worden daarentegen ongeveer 142 euro goedkoper per maand.
Hoewel de totale werkgeverslasten stijgen, daalt het bedrag dat werkgevers voor de ZVW (zorgverzekeringswet) moeten betalen voor het eerst in jaren.

Dit blijkt in het kort uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP.

Lees alle details op PW De Gids.