Uitstroom

Werkloosheid neemt af

Hoger opgeleide zoekt heil buiten eigen organisatie

Hoger opgeleiden zijn vaker actief op zoek naar een andere baan. Het liefst bij een andere werkgever dan hun huidige.

Dit blijkt uit de analyse van Yacht Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden 3e kwartaal  2013. Het percentage hoger opgeleiden die actief naar een andere baan zoeken is opgelopen naar 14 procent. Dat was vorig kwartaal 13 procent en een jaar terug 10 procent. Niet alleen zijn hoger opgeleiden zonder baan actief op zoek naar nieuw werk, ook de activiteit onder de werkenden is gestegen. De voorkeur van de werkenden gaat het eerst uit naar een andere functie bij een andere organisatie. Daarna wensen zij dezelfde functie bij een ander bedrijf. De keuze voor een andere functie binnen dezelfde organisatie wordt minimaal aangegeven. Ze zoeken de nieuwe baan buiten de deur en niet binnen de eigen organisatie, aldus Yacht.

Het derde kwartaal 2013 liet een groei in vacatures voor hoger opgeleiden zien van 8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

TIP! Met vakgenoten van gedachten wisselen over strategische personeelsplanning? Bezoek het congres Over Personeelsplanning op 10 december in Doorn