Reorganiseren

Hogere kans op burnout na reorganisatie

 

Een reorganisatie biedt het ultieme klimaat voor burnouts. Werknemers zijn emotioneel door het ontslag van collega’s, vrezen voor hun eigen baan en voelen een zwaardere werkdruk. Middelmanagers moeten ervoor zorgen dat mensen hun grenzen bewaken. HR kan helpen. 

Dat stelt Minke Hensen, senior consultant en psycholoog bij Right Management. ‘De achterblijvers worden vaak vergeten. Zij verliezen enerzijds hun collega’s, anderzijds voelen zij een toegenomen werkdruk. Ze zijn dankbaar dat zij hun baan nog hebben, en gaan keihard werken om de organisatie weer in een opwaartse lijn te krijgen. Dat kan leiden tot burnout. Middelmanagers moeten extra alert zijn op signalen dat medewerkers de druk niet meer aankunnen.’
Hensen somt de belangrijkste signalen op: ‘Emotionele uitputting, verminderde persoonlijke bekwaamheid en depersonalisatie. Het gaat over het feit dat mensen veel meer geven dan dat ze terugkrijgen. Ze voelen zich niet gewaardeerd en gaan twijfelen aan hun persoonlijke bekwaamheid. Je raakt de connectie kwijt met wie je in de kern bent.’

Middelmanagers kunnen die signalen alleen opvangen als ze voortdurend in dialoog blijven met hun medewerkers, zegt Hensen. Bij burnout wordt de houding naar de omgeving (vaak onbewust) een afstandelijke en onpersoonlijke. Werk, relatie, sociale contacten, alles kost veel meer energie dan voorheen. Prestatie en zelfvertrouwen lijden hieronder. ‘De signalen worden zichtbaar als mensen zo hard gaan werken en over hun grenzen gaan, dat je kunt zien dat ze er last van hebben, als ze daar emotioneel van worden of als ze afstand nemen van wie ze werkelijk zijn.’
Zodra je als manager ziet dat een medewerker de druk niet meer aankan, moet je aan de bel trekken stelt Hensen. ‘Als manager kun je bij de directie de grenzen van de capaciteit aangeven en heb je de verantwoordelijkheid om over het welzijn van je personeel te waken.’

Hensen erkent dat het ook voor middelmanagers niet gemakkelijk is om met het transitieproces na een reorganisatie om te gaan; ook zij hebben collega’s zien vertrekken, hebben hen misschien zelf moeten ontslaan, en voelen een toegenomen werkdruk. Maar, zo zegt ze, wie in een leidinggevende functie werkt, moet leren in een dergelijke situatie zelf de regie te nemen. ‘Bij een leidinggevende rol hoort een stuk zelfreflectie en zelfregie.’
HR kan de middelmanager ondersteunen door een coachingstraject aan te bieden of door de middelmanagers via een workshop of training betere vaardigheden op het gebied van verandermanagement te geven. ‘Pas als een middelmanager weet hoe hij zelf reageert op veranderingen, kan hij zijn team op een effectieve wijze daar doorheen leiden.’