Verdieping

HR kan succes van werknemer heel goed voorspellen

Cijferlijsten en schoolprestaties kunnen wel degelijk antwoord geven op de vraag of een kandidaat geschikt is voor een baan. Ze laten namelijk zien of iemand intelligentie, prestatiemotivatie en doorzettingsvermogen heeft.

Dat zegt Marieke van der Meer, psycholoog bij TalentLens, in reactie op uitspraken van de HR-directeur van Google. Lazlo Bock vindt dat big data weinig relevant zijn voor HRM’ers en recruiters omdat er nauwelijks uit af te lezen zou zijn hoe iemand op de werkvloer presteert.

Van der Meer betoogt dat intellingentie nog altijd de beste voorspeller van succes op de werkvloer is, maar de HR-professional heeft meer middelen tot zijn beschikking om de juiste kandidaat te selecteren voor een vacature. “Natuurlijk de brief en het cv, maar ook de mogelijkheid tot het inzetten van een assessment, bestaande uit een aantal tests, zoals een capaciteitentest en een persoonlijkheidsvragenlijst. Uit deze tests kan informatie worden gehaald die het toekomstig werksucces van een kandidaat voorspellen.”
Dit is een fragment van een artikel uit PW De Gids. Lees verder