Uncategorized

HR kan zich niet veroorloven recruitment te outsourcen

Het voornaamste argument voor het outsourcen van HR-taken is dat het de HRM’er tijd en ruimte geeft om zich te wijden aan strategische taken. Dat argument klopt niet. Door taken out te sourcen krijgt HR de handen vol aan het controleren of alles wel volgens afspraak verloopt

Dat stelt Jaque Vilet in het artikel 4 Good Reasons You Shoud Re-Think HR Outsourcing. Vilet heeft haar eigen adviesbureau en werkte eerder als HRM’er voor bedrijven als Intel en Seagate Technology.

Vilet signaleert dat recruitment steeds vaker wordt geoutsourcet. Zij verwerpt deze trend, omdat het volgens haar onmogelijk is om sleutelfiguren te werven en selecteren zonder dat je een grondige kennis van het bedrijf hebt en regelmatig gesprekken voert met de verantwoordelijke managers.
Lees verder