Benchmarking

HR onderschat zijn eigen kosten

Het benchmarken van de kosten van HR valt niet mee. Er zijn grote verschillen per branche en per land. Bovendien heeft HR vaak te weinig inzicht in de eigen reële uitgaven. Een efficiëntere inzet, besparingen en verbeteringen van dienstverlening van de HR-afdeling blijven zo achter.

Dat concludeert HR- en salarisdienstverlener ADP.

Over het algemeen zijn HR-afdelingen goed op de hoogte van de zichtbare kosten die zij maken, zoals directe arbeidskosten of systeeminstallaties. De minder zichtbare kosten, zoals indirecte arbeidskosten en het opleiden van werknemers om HR-systemen te gebruiken, worden volgens ADP vergeten. Rieken Venema, Supervisor Business Consultancy bij ADP: “Een meerderheid van de kosten die de HR-afdeling maakt, is niet duidelijk zichtbaar of verborgen. Wanneer die kosten niet worden meegenomen bij het maken van toekomstplannen loopt het HR-team een grote kans dat zij verkeerde beslissingen nemen.”

De kosten van de HR-afdeling zijn vaak complex en variëren sterk per organisatie, bedrijfstak, bedrijfscultuur en bedrijfsgrootte, bijvoorbeeld bij de salarisverwerkingsprocessen. Voor per uur betaalde productiemedewerkers zijn deze processen bijvoorbeeld veel complexer dan die voor kantoorpersoneel. De totale kosten voor de salarisverwerking liggen daardoor dus hoger in de productiesector, waar grote aantallen per uur betaalde arbeiders werken, dan in de financiële dienstverlening.

Ook per land zijn er grote verschillen. Het verwerken van persoonlijke gegevens van werknemers in Italië of Frankrijk neemt bijvoorbeeld meer dan 50 procent van de tijd in beslag die wordt besteed aan salarisverwerking, terwijl dit in Groot-Brittannië, waar het juridisch kader voor salarisverwerkingsactiviteiten minder complex is, aanmerkelijk minder is. Dit maakt het berekenen van de kosten niet altijd even makkelijk, zo blijkt uit de benchmarking database van ADP. De mate van complexiteit van de HR-processen bepaalt in sterke mate ook de benodigde expertise van de HR-afdeling.

ADP heeft zijn visie over het zichtbaar maken van verborgen kosten beschreven in whitepaper ‘HR-uitdagingen en –oplossingen: Cost of Ownership verlagen door procesverbetering’. http://www.adp.nl/kenniscentrum/publicaties/whitepapers/hr-coo-procesverbetering.aspx