HR-metrics

HR verzuipt in informatie

De hoeveelheid informatie die beschikbaar is over de medewerkers van een organisatie neemt razendsnel toe. Maar nog niet een op de vier HR-afdelingen kan die informatiestroom omzetten in relevante actie.

Dat blijkt uit het 2013 Global Assessment Trends Report van SHL.

Wereldwijd heeft 77 procent van de HR-professionals geen idee hoe het beschikbare menselijk potentieel bijdraagt aan de financiële resultaten van de organisatie. Nog niet de helft van de onderzochte organisaties gebruikt beschikbare informatie over het talent binnen de organisatie om strategische besluiten te nemen.

De meerderheid van de bijna zeshonderd ondervraagde HRM’ers zegt overweldigd te zijn over de enorme hoeveelheid informatie over het personeel en men worstelt met het destilleren van nuttige inzichten. De informatiestroom neemt razendsnel toe, schrijft SHL: in 2011 beschikte HR over 2,5 keer meer informatie dan drie jaar daarvoor.

Strategische personeelsplanning en het analyseren van informatie over het talent binnen de organisatie staan in de prioriteiten top vijf. Desondanks geeft minder dan de helft van de respondenten (44%) aan dat hun organisatie objectieve gegevens over competenties en vaardigheden gebruikt om beslissingen te nemen over het personeelsbeleid en slechts 18 procent van de HR-professionals is op dit moment tevreden met de manier waarop hun organisatie de gegevens beheert.

Organisaties tonen zich weinig consequent als het gaat om sociale media. Ongeveer 60 procent gebruikt sociale media als de instrumenten voor werving of heeft plannen om dat te doen. De informatie die via sociale media wordt verworven over nieuwe medewerkers draagt volgens SHL bij aan de vloedgolf van informatie, maar ook deze gegevens worden nauwelijks gebruikt. Minder dan 30 procent is van mening dat informatie die wordt gevonden op sociale media nuttig is om te bepalen of een kandidaat bij de organisatie past en niet meer dan 11 procent vindt die informatie cruciaal bij het maken van de beslissing om iemand al dan niet aan te nemen. 88 procent van de werkgevers zegt te twijfelen aan de betrouwbaarheid van informatie die wordt gevonden via sociale media.

Ken Lahti, vice-president Product Development en Innovatie van SHL, zegt dat HR kansen laat liggen. ”HR worstelt nog steeds met de mogelijkheid om strategische gegevens te verstrekken over het personeel en is slecht toegerust om te profiteren van de big
data. Men beschikt nog niet over de systemen en instrumenten die nodig zijn om de cruciale informatie over medewerkers te identificeren, om HR-metrics te creëren en alle gegevensbronnen van HR te koppelen. De mogelijkheid om grote hoeveelheden complexe gegevens over medewerkers te analyseren en te vertalen in zinvolle talent metrics, biedt HR de kans om te bepalen welke competenties nog ontbreken en welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn. Daarbij kan het helpen een antwoord te geven op dringende vragen zoals: ‘Heeft het bedrijf het benodigde talent in huis om de businessplannen uit te voeren of om te groeien in het gewenste tempo?’”