Assessments

Instabiele persoon blijkt juist de beste medewerker

Stabiele werknemers vormen een groter risico voor de organisatie dan hun minder stabiele collega’s. Dit blijkt uit onderzoek van HRD-adviesbureau GITP naar de relatie tussen werkprestaties en persoonlijkheid. De negatieve kant van stabiliteit is dat het doorslaat in inflexibiliteit en starheid en leidt tot lagere werkprestaties.

Uit het onderzoek van GITP blijkt dat er bij de aanname van medewerkers, dus ook bij leidinggevenden, met name wordt gekeken naar de goede eigenschappen van een persoon. De ‘donkere kanten’ worden onvoldoende meegenomen in selectieproces. Aangezien elke goede eigenschap kan doorslaan naar een slechte eigenschap, is extra focus op de negatieve persoonlijkheidseigenschappen van groot belang.

Risicofactoren
Alec Serlie, hoofd Research & Development van GITP: ‘De negatieve kanten van een persoonlijkheid kennen bepaalde risicofactoren en moeten dus altijd meegenomen worden bij de beoordeling of iemand wel of niet geschikt is voor een functie. Dat gebeurt nu zelden. We zijn geneigd alleen te kijken naar de positieve aspecten, maar recente voorbeelden van de schadelijke effecten van het gedrag van topbestuurders, zowel in het bedrijfsleven en de overheid als in maatschappelijke organisaties, laten duidelijk zien wat de risico’s zijn als je de donkere kant negeert. We toetsen dit nu dan ook nadrukkelijk in onze assessments.’

Werkprestaties
Uit het onderzoek komt naar voren dat de donkere kant van de persoonlijkheid van invloed is op de werkprestaties. De schaduwzijde van stabiliteit is bijvoorbeeld dat overdreven stabiele persoonlijkheden in lastige situaties al snel koppig en overdreven coöperatief gedrag vertonen. Daarnaast kunnen ze in moeilijke situaties slecht tegen werkdruk en stellen ze het werk veel te lang uit. Expressieve persoonlijkheden hebben op het eerste gezicht de meeste positieve kenmerken. Hoe beter je jezelf weet te presenteren, hoe positiever je wordt waargenomen. Men vindt deze persoonlijkheden over het algemeen vermakelijk en interessant. Toch hebben ook zij valkuilen: de aandachttrekkerij gaat snel vervelen en ze zijn nogal eens geneigd tot impulsief gedrag.

Corruptie
Serlie: ‘Leiders kunnen nog zo talentvol, intelligent of charismatisch zijn, zij zullen ook negatieve eigenschappen bezitten. Machtsmisbruik, corruptie, afpersing en fraude vindt plaats door leiders die voor de functie zijn geselecteerd vanwege hun positieve eigenschappen. Als het inzichtelijk is waar hun zwaktes liggen, kan een RvC daar extra alert op zijn en daar juist iemand naast zetten die deze zwakte aanvult.’