Nieuws

afspraak agendca zelfroosteren rooster

Zo werkt de nieuwe VAR

De invoering van de nieuwe VAR is vertraagd. Het wetsvoorstel gaat nu vermoedelijk pas 1 april van kracht. Hoe werkt de nieuwe belastingtoets voor zzp’ers?

Staatssecretaris Wiebes van Financiën schreef dat in een brief aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) – de vervanging van de Verklaring Arbeidsrelatie – zou per 1 januari 2016 in moeten gaan. Maar dat wordt met drie maanden uitgesteld.
Eind oktober zou de Eerste Kamer de nieuwe belastingtoets voor zzp’ers bespreken. Maar omdat er bij werkgevers, zelfstandigen, belangenorganisaties en zelfs bij de Belastingdienst nog veel onduidelijkheid bestaat, besloot Wiebes de partijen meer tijd te geven om zich voor te bereiden. De staatssecretaris streeft er nu naar om de VAR te vervangen per 1 april 2016. Daarna komt er een overgangsperiode tot 1 januari 2017. Dat overgangsrecht voor de nieuwe VAR  is nieuw. ‘De voorbereiding vordert, maar we zijn er nog niet’, schrijft hij naar de Eerste Kamer.

Dit najaar publiceerde de Belastingdienst al een reeks van die voorbeeldovereenkomsten op de website. Andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen daar dan gebruik van maken. Nu kan men al overeenkomsten aan de fiscus voorleggen. Maar hoe gaat dat in z’n werk? Drie vragen:

1. Wie kan overeenkomsten overleggen?

Belangenorganisaties van opdrachtgevers en van opdrachtnemers, individuele opdrachtgevers of hun intermediairs kunnen overeenkomsten aan de Belastingdienst voorleggen. Dit zijn dan overeenkomsten per brancheorganisatie, belangengroep of onderneming. Het hoeven geen nieuwe overeenkomsten te zijn; het mogen ook overeenkomsten zijn waar opdrachtgevers en opdrachtnemers nu al mee werken.
Ook opdrachtnemers kunnen een overeenkomst voorleggen. Dit heeft alleen zin als de opdrachtnemer deze overeenkomst bij al zijn opdrachtgevers (ook toekomstige) kan gebruiken. Anders kan hij beter gebruikmaken van de voorbeeldovereenkomsten per branche of sector. Dit scheelt in de administratieve lasten van de opdrachtnemer. Daarnaast zegt de beoordeling alleen iets over de loonheffingen en niet over het ondernemerschap van de opdrachtnemer.

2. Welke gegevens staan er in?

Als u een overeenkomst naar de fiscus stuurt om te beoordelen, moet u de volgende gegevens meesturen:

  • Naam van de organisatie die de overeenkomst voorlegt.
  • Soort organisatie die de overeenkomst voorlegt, bijvoorbeeld een brancheorganisatie of een intermediair.
  • Gegevens van de contactpersoon van de organisatie die de overeenkomst voorlegt: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Als een opdrachtgever of opdrachtnemer de overeenkomst voorlegt: RSIN/BSN of de overeenkomst voor 1 opdrachtgever of meer opdrachtgevers is bedoeld, een duidelijk en volledig overzicht van alle afspraken.
  • Wat de werkzaamheden zijn en onder welke omstandigheden de opdrachtnemer de werkzaamheden uitvoert.
  • Of de overeenkomst door bemiddeling tot stand is gekomen.
  • Welke specifieke regelgeving of certificeringseisen gelden. U kunt deze gegevens in de overeenkomst of in de begeleidende e-mail vermelden.
  • Als voor de overeenkomst richtlijnen of algemene voorwaarden gelden, moet u deze meesturen.

3. Hoe kunt u de overeenkomsten toesturen?

Mail het verzoek om beoordeling van een overeenkomst naar: alternatiefvar@belastingdienst.nl. Dit geldt zowel voor overeenkomsten voor brancheorganisaties of belangengroepen, als voor eigen overeenkomsten. Is het verzoek compleet, dan probeert de fiscus de overeenkomst binnen zes weken te beoordelen.

Zoveelste nieuwe VAR

Het is niet de eerste keer dat het plan voor de nieuwe VAR-verklaring vertraging oploopt. In 2014 en 2015 ontving Wiebes al een storm van kritiek op zijn wetsvoorstel (>PW De Gids), dat voorheen Beschikking Geen Loonheffingen (BGL) heette. De Raad van State, het hoogte adviesorgaan van de overheid, vroeg zich eerder al af ‘welk probleem het wetsvoorstel oploste’. Wiebes’ plan is al meerdere malen aangepast om meer draagvlak te verkrijgen.
In de nieuwe opzet gaat de fiscus werken met modelovereenkomsten per sector die zzp´ers en bedrijven kunnen gebruiken. Bedrijven kunnen zo vooraf zekerheid krijgen over de vraag of de Belastingdienst accepteert dat er geen sprake is van een dienstverband. Is dat er wel, dan moeten er premies worden afgedragen. In het huidige VAR-systeem liggen de risico’s voornamelijk bij de werknemer. Het wetsvoorstel moet daar verandering in brengen.

Huiswerk doen

D66-senator Alexander Rinnooy Kan vindt het een goede zaak dat de Eerste Kamer later met Wiebes over het voorstel praat. ‘Er bestaat bij zowel zzp´ers als bemiddelaars en opdrachtgevers grote onzekerheid en zorg over de uitwerking van deze wet. Het is nu aan de staatssecretaris en de Belastingdienst om, samen met alle betrokken partijen, het huiswerk goed te doen en zo het vertrouwen in deze wet terug te winnen.’ (ANP / Over Salarisadministratie / Redactie)

TIP: Blijf op de hoogte van de nieuwe belastingtoets voor zzp’ers en kom naar de cursusdag Risicoloos contracteren van een zzp’er op 9 juni.