Nieuws

shutterstock_opleiding cursus leren

Kennistekort dreigt voor werkgevers

Opnieuw een waarschuwing een mismatch op de arbeidsmarkt: er zijn wel genoeg werknemers beschikbaar, maar de kwalificaties die medewerkers nodig hebben voor functies stijgen hard, zo waarschuwt uitzender Start People. Werkgevers hebben de afgelopen jaren wel veel geïnvesteerd in technologische mogelijkheden en het gladstrijken van bedrijfsprocessen, maar hebben de opleiding van hun personeel laten liggen. Daardoor dreigt een kennistekort voor werkgevers. Vorig jaar trok UWV al aan de bel dat de mismatch (>PW De Gids) steeds groter wordt.

Verhoogde functie-eisen
Werkgevers stellen steeds hogere eisen aan hun mensen. De huidige kenniseconomie vraagt om medewerkers met andere vaardigheden en competenties dan de vorige generatie. ‘Automatisering en straks ook robotisering zorgen ervoor dat de kwalificaties van werknemers naar boven worden bijgesteld’, zegt Jan-Willem Gelderblom, algemeen directeur van Start People.
Bovendien wordt de mismatch nog eens versterkt door de vergrijzing. Veel bedrijven hebben te maken met een ouder medewerkersbestand omdat ze in de crisisjaren weinig nieuwe en jongere medewerkers konden aantrekken. De komende jaren zien ze tientallen collega’s met pensioen gaan. Daardoor loopt veel kennis de deur uit.

Lees ook: Zo voorkomt u grote uitstroom: 4 tips

Kennistekort raakt veel sectoren
Daarbij schroeven bedrijven de eisen aan medewerkers verder op, door automatisering maar ook door strengere regelgeving. Zo moeten medewerkers van banken, verzekeraars of tussenpersonen in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) tegenwoordig een Wft-certificering hebben. Met die eis vallen in de praktijk mensen met een opleiding lager dan mbo-4 af, terwijl die eerder wel in aanmerking kwamen voor dit soort banen.
Ook in de industrie worden de kwalificaties opgeschroefd. Door de automatisering en digitalisering van het productieproces staan er minder mensen bij een machine. De mensen die er staan moeten in staat zijn het hele proces te overzien. Machinewerkers worden dan ook proces operators met een behoorlijke opleiding.
Volgens Gelderblom is het voor veel bedrijven belangrijk snel te investeren in eigen medewerkers. Zijn bedrijf ziet echter dat veel werkgevers zich richten op de korte termijn en minder ontvankelijk zijn voor de boodschap om werk te maken van de kennis en vaardigheden van hun mensen.

TIP: Hoe zorgt u dat uw personeel inzetbaar blijft voor de organisatie? Laat u bijpraten op het Congres Over Strategische Personeelsplanning op 17 november. Bekijk hier het programma.