Nieuws

shutterstock_puzzel werk samen

Ketenregeling en lopende contracten: zo zit ‘t

De vernieuwde ketenregeling voor tijdelijke contracten gaat woensdag 1 juli in. Wat nu te doen met de lopende contracten van uw tijdelijke medewerkers?

Al maanden stond de verandering voor de deur: de ketenregeling voor opeenvolgende tijdelijke contracten wordt vanaf deze eerste juli aangepast. U kunt nog steeds drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten afsluiten voor de flexkrachten in uw organisatie, maar de periode van 36 maanden wordt verkort naar 24 maanden. Na een keten van contracten moet u in plaats van drie, nu zes maanden wachten.

TIP: Lees meer over de ketenregeling en de uitzonderingen bij cao op PW De Gids Vakbase.

Maar hoe zit het met de lopende ketens? Wat gebeurt daar na 1 juli mee? Johan Zwemmer, arbeidsrechtadvocaat bij advocatenkantoor Stibbe, legt de vernieuwde ketenregeling kort uit.
Als u zich afvraagt hoe het nu verder moet met tijdelijke contracten die zijn aangegaan vóór 1 juli 2015, dan bent u niet de enige. Het overgangsrecht is namelijk vrij complex, zegt Zwemmer. De stelregel die u moet onthouden is dat de oude ketenregeling van toepassing blijft op tijdelijke arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan vóór 1 juli 2015. Contracten die op 1 juli nog lopen, zijn daarna dus ook nog geldig en kunt u gewoon van rechtswege laten eindigen. Tenminste, als deze contracten de maximale keten van de oude regeling natuurlijk niet overschrijden: 36 maanden en drie arbeidscontracten voor bepaalde tijd.
Na afloop van dit ‘oude’ contract geldt wel direct de nieuwe ketenregeling en moet u dus zes maanden wachten voordat u de werknemer weer een nieuw contract mag bieden. En hier moeten werkgevers oppassen, zegt Zwemmer.
Hij schetst een voorbeeld: Een reeks van drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die u in het verleden met uw medewerker had, eindigde per 1 maart 2015. U wilt nu met deze medewerker weer drie tijdelijke contracten sluiten. Wanneer u voor 1 september 2015 een contract sluit met deze werknemer, dan is echter meteen sprake van een vast contract.
‘Waar in het verleden een keten doorbroken leek, kan dat met de nieuwe regeling met terugwerkende kracht anders liggen. Dat betekent dat u deze medewerker de zes maanden vóór de aanvang van het contract, niet in dienst gehad mag hebben op een tijdelijk contract. De tussenpoos, de onderbreking van de keten, werkt dus na 1 juli nog een half jaar terug.’ (Lees het volledige artikel met de drie meest gestelde vragen over de ketenregeling op PW De Gids.)

TIP: Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in het arbeidsrecht en kom naar de cursusdag Wet Werk en Zekerheid op 6 november of Het nieuwe ontslagrecht in de praktijk op 1 oktober.